Data :

W roku 1953, w Mediolanie otwarto Narodowe Muzeum Nauki i Technologii im. Leonarda da Vinci prezentujące wynalazki i osiągnięcia w dziedzinie techniki i nauki na przestrzeni XVI-XX w.