Data :

W roku 1802 niemiecki astronom Heinrich Wilhelm Olbers odkrył planetoidę Pallas, drugą pod względem objętości i trzecią pod względem masy w pasie głównym. Szacuje się, że jej masa stanowi 7% łącznej masy pasa planetoid.