Data :

W roku 1966 w Japonii oficjalnie zakazano stosowania Shakkan – tradycyjnego systemu japońskich jednostek miary. Był on oparty na chińskim systemie miar i został przyjęty w 701 roku. W roku 1924 zastąpiono go systemem metrycznym.