Data :

W roku 1919 powołany został Główny Urząd Miar, jedna z pierwszych instytucji administracji państwowej w II Rzeczypospolitej. Podstawę do powołania GUM-u stanowił podpisany przez Józefa Piłsudskiego dekret o miarach.