Data :

W roku 1919 uchwałą Rady Ministrów powołano Akademię Górniczą w Krakowie, obecną Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, największą polską uczelnię techniczną.