Data :

Rok 1970: start misji Apollo 13. Po dwóch dniach na trasie do Księżyca nastąpiła eksplozja, która spowodowała stratę dwóch zbiorników z tlenem, pozbawiając moduł dowodzenia energii elektrycznej.