Data :

W roku 1875 siedemnaście państw podpisało Konwencję Metryczną – traktat ujednolicający system metryczny na świecie. Powołanie Międzynarodowego Biura Miar i Wag.