Data :

W roku 1900 zmarł Johan Gustav Kjeldahl, duński chemik, który w 1883 roku opracował metodę ilościowego oznaczania niektórych postaci azotu w związkach organicznych, nazwaną od jego nazwiska metodą Kjeldahla.