Data :

W roku 1957 założona została Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej jako organizację pracującą na rzecz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej.