Data :

W roku 1917 zmarł Marian Smoluchowski, polski fizyk, pionier fizyki statystycznej. Prowadził m.in. badania nad wyjaśnieniem ruchów Browna. Z wyników jego prac korzystał Albert Einstein.