Data :

W roku 1952 Stany Zjednoczone przeprowadziły pierwszą na świecie eksplozję termojądrową. Bomba wodorowa o nazwie kodowej Ivy Mike została zdetonowana na atolu Eniwetok. Moc wybuchu wynosiła 10 megaton.