Archiwa: Wydarzenia

Events

LABORATORIUM SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – KOMPETENTNYM LABORATORIUM

 • Kompetentne laboratorium a ważność wyników.
 • Potwierdzanie kompetencji.
 • Zawartość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Nowe terminy i definicje, bezstronność i poufność.
 • Wymagania dotyczące organizacji i struktury laboratorium.
 • Odpowiedzialność, upoważnienia i relacje personelu.
 • Wymagania dotyczące zasobów. Spójność pomiarowa.
 • Podejście procesowe. Doskonalenie. Zasada PDCA jako proces.
 • Dokumentowanie realizacji procesu zasadniczego w laboratorium.
 • Ocena niepewności pomiaru i zasada podejmowania decyzji.
 • Sposoby potwierdzania ważności wyników.
 • Prace niezgodne z wymaganiami.
 • Niezgodności i działania korygujące.
 • Wymagania dotyczące zarządzania – opcja A i B.
 • Dokumentowanie systemu zarządzania i funkcjonowania laboratorium po wdrożeniu znowelizowanej normy.
 • Audit wewnętrzny. Przegląd zarządzania. Ryzyka i szanse w laboratorium.
 • Dyskusja.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com