Auditowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium w odniesieniu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – warsztaty dla auditorów wewnętrznych.

Auditowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium w odniesieniu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – warsztaty dla auditorów wewnętrznych.

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy uczestników z normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz z wymaganiami dotyczącymi auditów wewnętrznych.
Przygotowanie do prowadzenia auditu wewnętrznego, realizacja auditu i dokonywanie ustaleń. Doskonalenie umiejętności.
W trakcie szkolenia uczestnicy doskonalić będą praktyczną formę auditowania obszarów systemowych i technicznych w odniesieniu do znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W trakcie warsztatów uczestnicy będą realizować zapisy właściwe dla auditu tj. m. in.: opracowywanie planu auditu, formułowanie niezgodności, spostrzeżeń.

W czasie szkolenia przeprowadzone będzie krótkie przypomnienie zasad realizacji auditów wewnętrznych oraz wymagań. Większa część szkolenia poświęcona będzie realizacji ćwiczeń w formie warsztatów.
Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

  • Jak przygotować się do auditowania laboratorium w związku ze zmianą normy, jako auditor wewnętrzny?
  • Jak przygotować się do auditu wewnętrznego w laboratorium w związku ze zmianą normy, jako pracownik tego laboratorium?
  • Czy dotychczasowe dokumenty, które mamy muszą być zmienione, a jeżeli tak to w jakim zakresie?
  • Czy zmiana normy wpływa na procesy realizowane w laboratorium?
  • Co mogę udoskonalić w swojej pracy jako auditor wewnętrzny w laboratorium?

Do kogo adresowanie jest szkolenie:
Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym, dlatego wymagana jest pewna, podstawowa wiedza z zakresu wymagań norm 17025 i 19011. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają już znowelizowane wymagania 17025 za sprawą udziału w szkoleniach lub samokształceniu, które pełniły funkcję auditorów wewnętrznych w odniesieniu do poprzedniego wydania normy.
Forma szkolenia: wykład, warsztaty, dyskusja
Uczestnicy biorący aktywny udział w zajęciach, będą mogli pogłębić swoja wiedzę z zakresu auditu wewnętrznego w laboratorium. Ćwiczenia i dyskusje pozwolą na ugruntowanie wiedzy.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie prezentacji omawianej w trakcie wykładów.
Nasz wykładowca: Ryszard Malesa 

Więcej na: https://www.msedu.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/auditowanie-systemu-zarzadzania,p1855388281

Data

paź 01 2019 - paź 02 2019

Czas

09:00 - 15:00

Więcej informacji

Czytaj więcej

Lokalizacja

Warszawa
Warszawa
Kategoria

Organizator

MS EDU
Telefon
665 50 50 15
Email
[email protected]
Strona WWW
https://www.msedu.pl/
REJESTRACJA
QR Code

Newsletter

Polityka prywatności dostępna TUTAJ.

Popularne wpisy

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com