JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIAŁANIAMI KORYGUJĄCYMI, ODSTĘPSTWAMI ORAZ PRACĄ NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – WARSZTATY

JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIAŁANIAMI KORYGUJĄCYMI, ODSTĘPSTWAMI ORAZ PRACĄ NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – WARSZTATY

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest omówienie znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie odstępstw, pracy niezgodnej z wymaganiami oraz działań korygujących, a następnie w grupach, praktyczna realizacja ćwiczeń dla zrozumienia idei „nowych” wymagań. Warsztaty realizowane są na formularzach szkoleniowych zaprojektowanych pod wymagania wydania III normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Każda grupa po zrealizowanym zadaniu prezentuje swoją pracę i wspólnie z innymi uczestnikami omawia zasadność lub brak zasadności zastosowanych rozwiązań.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

  • Co się zmienia w wymaganiach dla laboratoriów w zakresie działań korygujących, pracy niezgodnej z wymaganiami?
  • Jakie zmiany są konieczne aby spełnić nowe wymagania normy?
  • Czym się różni odstępstwo od pracy niezgodnej z wymaganiami?
  • Jak praktycznie analizować niezgodności i wdrażać działania korygujące?
  • Kiedy mamy pracę niezgodną z wymaganiami i jak praktycznie z nią postępować i dokumentować?
  • Kiedy i jak dokumentować odstępstwo?

Wartość dodana:

Materiały z prac w grupach (z zastrzeżeniem, że nie są to autoryzowane materiały szkoleniowe tylko wynik pracy uczestników i nie należy interpretować je jako wytyczne) będą udostępniane wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Forma szkolenia: warsztaty + dyskusja (pytania) + wykład

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który odpowiada za nadzorowanie i/lub realizację działań korygujących, zarządzanie pracą niezgodną z wymaganiami oraz identyfikację odstępstw od systemu zarządzania i/lub procedur realizacji działalności technicznej.

Uwaga 1 – szkolenie opracowane w oparciu o najnowszą wersję normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Uwaga 2 – zalecane jest aby uczestnicy mieli ze sobą laptopy – przynajmniej jeden na dwie osoby, z wgranym programem (EXCEL, WORD). Będą one wykorzystywane do sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska

Data

paź 07 2019

Czas

09:00 - 17:00

Więcej informacji

Czytaj więcej

Lokalizacja

Warszawa
Warszawa
Kategoria

Organizator

MS EDU
Telefon
665 50 50 15
Email
[email protected]
Strona WWW
https://www.msedu.pl/
REJESTRACJA
QR Code

Newsletter

Polityka prywatności dostępna TUTAJ.

Popularne wpisy

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com