Skuteczny audit systemu zarządzania laboratorium w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wg wymagań PN-EN ISO 19011:2018-08 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania – warsztaty.

Skuteczny audit systemu zarządzania laboratorium w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wg wymagań PN-EN ISO 19011:2018-08 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania – warsztaty.

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest omówienie wymagań normy PN-EN ISO 19011:2018, poprzez praktyczne odtwarzanie sytuacji auditowych. W trakcie szkolenia uczestnicy podzieleni na grupy, pracować będą nad praktyczną formą auditowania danych obszarów systemowych i technicznych w odniesieniu do znowelizowanych wymagań normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ocenę kompetencji w obszarze „nowych” wymagań tj. podejście procesowe, działania odnoszące się do ryzyk i szans, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz, skargi, dokumentacja systemu zarządzania. W trakcie szkolenia uczestnicy realizować będą zapisy właściwe dla auditu tj. m. in. opracowywanie planu auditu, formułowanie niezgodności, spostrzeżenia.

Zagadnienia dot. wytycznych auditowania (normy ISO 19011) poprzedzone będą omówieniem wymagań (wykładem), natomiast wymagania normy ISO/IEC 17025 omawiane będą w miarę potrzeb. Praca odbywać się będzie w grupach, a po zrealizowanym zadaniu uczestnicy prezentować będą swoją pracę i wspólnie z innymi uczestnikami omawiać jej wyniki. Materiały z prac w grupach (z zastrzeżeniem, że nie są to autoryzowane materiały szkoleniowe, tylko wynik pracy uczestników i nie należy interpretować je jako wytyczne) będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 • Co się zmienia w wymaganiach dla laboratoriów?
 • Co nowego pojawiło się w wymaganiach z zakresu auditowania systemów zarządzania?
 • Jakie zmiany czekają auditorów w związku z nowelizacją wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 • Jak współpracować w grupie auditorów?
 • Czy i jaki jest podział zadań w zespole auditorów?
 • Jak skutecznie zaplanować audit w laboratorium w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 • Jak przygotować plan auditu?
 • Jak udokumentować wyniki auditu (raport)?
 • Jak dostosować techniki auditowania w odniesieniu do auditowanego obszaru?
 • Kiedy stwierdzić niezgodność a kiedy sformułować spostrzeżenie?
 • Jak prawidłowo formułować niezgodności i spostrzeżenia?
 • Jak oceniać plany i działania podjęte przez laboratorium w odniesieniu do naszej niezgodności lub spostrzeżenia?
 • Jak rozmawiać z auditowanymi, w tym z kierownictwem organizacji?

Wartość dodana:

Materiały z prac w grupach (z zastrzeżeniem, że nie są to autoryzowane materiały szkoleniowe, tylko wynik pracy uczestników i nie należy interpretować je jako wytyczne) będą udostępniane wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie przeznaczone dla personelu kierowniczego i technicznego laboratorium, który planuje auditować lub audituje systemy zarządzania w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Oczekuje się, że uczestnicy szkolenia będą posiadali wiedzę z zakresu wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 za sprawą odbytych szkoleń lub samokształcenia.

Więcej informacji:

https://www.msedu.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/skuteczny-audit-systemu-zarzadzania,p1898217072

Data

wrz 04 2019 - wrz 05 2019

Czas

09:00 - 15:30

Więcej informacji

Czytaj więcej

Lokalizacja

Warszawa
Warszawa
Kategoria

Organizator

MS EDU
Telefon
665 50 50 15
Email
[email protected]
Strona WWW
https://www.msedu.pl/
REJESTRACJA
QR Code

Newsletter

Polityka prywatności dostępna TUTAJ.

Popularne wpisy

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com