WDRAŻAMY ZNOWELIZOWANE WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNĄ – WARSZTATY

WDRAŻAMY ZNOWELIZOWANE WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNĄ – WARSZTATY

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: 
Celem szkolenia jest omówienie znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, poprzez praktyczne tworzenie dokumentów i zapisów. W trakcie szkolenia, uczestnicy podzieleni na grupy, pracować będą nad praktycznym wdrożeniem systemu zarządzania dotyczącym przede wszystkim znowelizowanych wymagań tj.: podejście procesowe, działania odnoszące się do ryzyk i szans, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz, skargi, dokumentacja systemu zarządzania. Każde zagadnienie warsztatów poprzedzone byłoby kilkuminutowym omówieniem wymagania (wykładem), ze względu iż nie każdy uczestnik będzie znał lub będzie miał dostęp do znowelizowanych wymagań. Każda grupa po zrealizowanym zadaniu prezentowałaby swoją pracę i wspólnie z innymi uczestnikami omawiano by zasadność lub brak zasadności zastosowanych rozwiązań.
Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

  • Co się zmienia w wymaganiach dla laboratoriów?
  • Jakie zmiany czekają laboratoria w związku z nowelizacją wymagań?
  • Jakie zmiany są konieczne aby spełnić nowe wymagania normy?
  • Jak zaplanować działania związane z nowelizacją systemu zarządzania w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
  • Jak praktycznie wdrożyć zmiany w laboratorium? (ćwiczenia)
  • Jakie rozwiązania systemowe można wykorzystać przy nowelizacji systemu zarządzania w laboratorium?

Wartość dodana:
Materiały z prac w grupach (z zastrzeżeniem, że nie są to autoryzowane materiały szkoleniowe tylko wynik pracy uczestników i nie należy interpretować je jako wytyczne) będą udostępniane wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Forma szkolenia: warsztaty + dyskusja (pytania) + wykład
Dla kogo dedykowane: 
Szkolenie przeznaczone dla personelu kierowniczego i technicznego laboratorium, który planuje przystąpić do wdrażania/nowelizacji systemu zarządzania w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub jest w trakcie nowelizacji. Zalecane jest, aby uczestnicy szkolenia posiadali już wstępną wiedzę z zakresu wymagań znowelizowanej normy za sprawą odbytych szkoleń lub samokształcenia.
Więcej informacji na stronie: https://www.msedu.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/wdrazamy-znowelizowane-wymagania-normy-pn-en,p797626093

Data

wrz 18 2019 - wrz 19 2019

Czas

Cały dzień

Więcej informacji

Czytaj więcej

Lokalizacja

Warszawa
Warszawa
Kategoria

Organizator

MS EDU
Telefon
665 50 50 15
Email
[email protected]
Strona WWW
https://www.msedu.pl/
REJESTRACJA
QR Code

Newsletter

Polityka prywatności dostępna TUTAJ.

Popularne wpisy

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com