ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ DZIAŁANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO RYZYK I SZANS – NAJWIĘKSZE WYZWANIA DLA LABORATORIÓW W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ ZNOWELIZOWANEJ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – WARSZTATY

ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ DZIAŁANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO RYZYK I SZANS – NAJWIĘKSZE WYZWANIA DLA LABORATORIÓW W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ ZNOWELIZOWANEJ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – WARSZTATY

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest omówienie znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie zasady podejmowania decyzji oraz działań odnoszących się do ryzyk i szans, a następnie w grupach, praktyczna realizacja ćwiczeń celem zrozumienia idei „nowych” wymagań. Każda grupa po zrealizowanym zadaniu prezentować będzie swoją pracę i wspólnie z innymi uczestnikami omawiać będzie zasadność lub brak zasadności zastosowanych rozwiązań.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

  • Co się zmienia w wymaganiach dla laboratoriów w zakresie zasady podejmowania decyzji?
  • Jakie zmiany czekają laboratoria w związku z nowelizacją wymagań w zakresie zasady podejmowania decyzji oraz działań odnoszących się do ryzyk i szans?
  • Jakie zmiany są konieczne aby spełnić nowe wymagania normy?
  • Jak zaplanować działania związane z nowelizacją systemu zarządzania w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie zasady podejmowania decyzji oraz działań odnoszących się do ryzyk i szans?
  • Jak praktycznie wdrożyć zasadę podejmowania decyzji oraz działania odnoszących się do ryzyk i szans w laboratorium? (ćwiczenia)

Wartość dodana:

Materiały z prac w grupach (z zastrzeżeniem, że nie są to autoryzowane materiały szkoleniowe, tylko wynik pracy uczestników i nie należy interpretować je jako wytyczne) będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Forma szkolenia: warsztaty + dyskusja (pytania) + wykład

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który wdraża lub planuje przystąpić do wdrażania zasady podejmowania decyzji i/lub działań odnoszących się do ryzyk i szans w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zalecane jest, aby uczestnicy szkolenia posiadali już wstępną wiedzę z zakresu wszystkich wymagań znowelizowanej normy za sprawą odbytych szkoleń lub samokształcenie.

Uwaga 1 – szkolenie opracowane w oparciu o najnowszą wersję normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Uwaga 2 – zalecane jest aby uczestnicy mieli ze sobą laptopy – przynajmniej jeden na dwie osoby, z wgranym programem (EXCEL, WORD). Będą one wykorzystywane do sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska

Więcej informacji: https://www.msedu.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/zasada-podejmowania-decyzji-oraz-dzialania,p1800323102

Data

paź 08 2019

Czas

09:00 - 17:00

Więcej informacji

Czytaj więcej

Lokalizacja

Warszawa
Warszawa
Kategoria

Organizator

MS EDU
Telefon
665 50 50 15
Email
[email protected]
Strona WWW
https://www.msedu.pl/
REJESTRACJA
QR Code

Newsletter

Polityka prywatności dostępna TUTAJ.

Popularne wpisy

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com