LABORATORIUM SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – KOMPETENTNYM LABORATORIUM

Termin szkolenia: 14 grudnia 2021 r. 

Miejsce szkolenia: webinar on-line (8 godzin ) 

Cena szkolenia:  390 zł netto/osoba

Maksymalna liczba uczestników:  25 osób

 

Zakres szkolenia:

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Wykładowca: Ryszard Malesa

Dla kogo to szkolenie:

 • laboratoria, które mają wdrożony system zarządzania zgodnie z normą 17025,
 • laboratoria, które zamierzają taki system u siebie wdrożyć,
 • klienci laboratoriów, które nie mają potwierdzenia swoich kompetencji przez stronę trzecią, a jedynie same deklarują spełnienie wymagań normy 17025.

Program szkolenia: 

 • Kompetentne laboratorium a ważność wyników.
 • Potwierdzanie kompetencji.
 • Zawartość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Nowe terminy i definicje, bezstronność i poufność.
 • Wymagania dotyczące organizacji i struktury laboratorium.
 • Odpowiedzialność, upoważnienia i relacje personelu.
 • Wymagania dotyczące zasobów. Spójność pomiarowa.
 • Podejście procesowe. Doskonalenie. Zasada PDCA jako proces.
 • Dokumentowanie realizacji procesu zasadniczego w laboratorium.
 • Ocena niepewności pomiaru i zasada podejmowania decyzji.
 • Sposoby potwierdzania ważności wyników.
 • Prace niezgodne z wymaganiami.
 • Niezgodności i działania korygujące.
 • Wymagania dotyczące zarządzania – opcja A i B.
 • Dokumentowanie systemu zarządzania i funkcjonowania laboratorium po wdrożeniu znowelizowanej normy.
 • Audit wewnętrzny. Przegląd zarządzania. Ryzyka i szanse w laboratorium.
 • Dyskusja.

Uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną zaświadczenie o uczestnictwie zawierające program webinarium oraz materiały szkoleniowe.

Zalecamy aby Uczestnicy w trakcie szkolenia posiadali ze sobą egzemplarz normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Szkolenie nie będzie rejestrowane. Informujemy również Uczestników, że nie wyrażamy zgody na nagrywanie spotkania w jakikolwiek sposób oraz na powielanie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów.

Użytkownik musi zapewnić:
Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 14 grudnia 2021, 8:00 – 16:00

Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 390 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online poniżej

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online:

Nie znaleziono żadnych pól.