Musisz wiedzieć / Biznes

Strefa ekspercka

Wyselekcjonowane artykuły napisane przez ekspertów w swojej dziedzinie

Audytor wewnętrzny w laboratorium

Audytor wewnętrzny w laboratorium

Zostań audytorem wewnętrznym w laboratorium! W dniach 7-8 października planujemy stacjonarne warsztaty, których celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia audytu wewnętrznego w laboratorium oraz doskonalenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji audytu wewnętrznego. Na szkoleniu poruszane będą takie zagadnienia jak m.in.: audytowanie systemu zarządzania oraz wymagań technicznych, przygotowanie do audytu, realizacja audytu, ustalenia, podsumowanie i wnioski, działania poaudytowe, wytyczne dotyczące audytowania według

Praktyka laboratoryjna

Wszystko co powinieneś wiedziec o praktyce laboratoryjnej

Uwaga! Badania biegłości

Uwaga! Badania biegłości

Wody do spożycia, ścieki, gleby czy odpady to tylko niektóre z obiektów będących przedmiotem badań biegłości ENVIRONMENT SAMP-4-21-II oraz ENVIRONMENT SAMP-5-21-II. Zainteresowane laboratoria już w najbliższym czasie będą mogły zweryfikować swoje kompetencje w zakresie pobierania próbek: wody do spożycia (fizykochemia, mikrobiologia), ścieku oczyszczonego (metoda manualna i automatyczna), wody powierzchniowej (z rzeki, z jeziora), wody podziemnej, gleby rolnej, gleby z terenów