Sprawdź jak nas oceniają >>

Jesteśmy podmiotem wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 781), gdzie figurujemy pod numerem ewidencyjnym 2.26/00002/2021

NOWA EDYCJA! Akademia profesjonalisty, edycja 3!sprawdź

Abonament szkoleniowy – sprawdź

Szkolenia zamknięte – sprawdź

Szkolenia otwarte Laboratoryjnie.pl :

2022

 

 • 24.06.2022 r. – SZKOLENIE – ZAGROŻENIA I SZANSE W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM – JAK SPEŁNIĆ WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Czytaj więcej…

 

Zdarzenia archiwalne 2022:

 

 • 08.06.2022 r. – SZKOLENIE – AUDYT WEWNĘTRZNY W KOMPETENTNYM LABORATORIUM Czytaj więcej…
 • 06.06.2022 r. – WEBINAR – KRZYWA KALIBRACYJNA KROK PO KROKU I JEJ WPŁYW NA WYNIK OZNACZEŃ Czytaj więcej…
 • 20.05.2022 r. – SZKOLENIE – CHROMATOGRAFIA CIECZOWA OD PODSTAW TEORETYCZNYCH DO ZASTOSOWAŃ PRAKTYCZNYCH Czytaj więcej…
 • 13.05.2022 r. – SZKOLENIE – NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Czytaj więcej…
 • 06.05.2022 r. – SZKOLENIE – CHROMATOGRAFIA GAZOWA OD PODSTAW TEORETYCZNYCH DO ZASTOSOWAŃ PRAKTYCZNYCH Czytaj więcej…
 • 10.05.2022 r. – SZKOLENIE – AKREDYTOWANE POBIERANIE PRÓBEK GLEB – WYMOGI, TECHNIKI, REALIZACJA Czytaj więcej…
 • 27.01.2022 r. – WEBINAR – JAK BUDOWAĆ I STOSOWAĆ KARTY KONTROLNE? Czytaj więcej…
 • 18.02.2022 r. – SZKOLENIE – DZIAŁANIA KORYGUJĄCE, PRACE NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI I ODSTĘPSTWA W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Czytaj więcej…
 • 21.02.2022 r. – SZKOLENIE – AUDYT WEWNĘTRZNY W KOMPETENTNYM LABORATORIUM Czytaj więcej…
 • 25.02.2022 r. – SZKOLENIE – OPRACOWANIE METODY CHROMATOGRAFICZNEJ I JEJ WALIDACJA – KROK PO KROKU Czytaj więcej…
 • 01.03.2022 r. – SZKOLENIE – ELEKTRONICZNA EWIDENCJA ODPADÓW W BDO. GOSPODARKA ODPADAMI – NAJNOWSZE ZMIANY W ZASADACH MAGAZYNOWANIA ODPADÓW OD 01.01.2021 r. Czytaj więcej…
 • 15.03.2022 r. – SZKOLENIE – OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE  Czytaj więcej…
 • 18.03.2022 r. – SZKOLENIE – INTEGRACJA WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Z WYMAGANIAMI INNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Czytaj więcej…
 • 23.03.2022 r. – SZKOLENIE – PRACA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI – JAK WYPOSAŻYĆ LABORATORIUM ŁĄCZĄC WYMAGANIA PRAWNE Z PRAKTYCZNYM PODEJŚCIEM Czytaj więcej…
 • 28.03.2022 r. – SZKOLENIE – METODY SPEKTRALNE W LABORATORIUM – OD PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY ICP Czytaj więcej…
 • 11.04.2022 r. – WEBINAR – OCENA DOSTAWCÓW USŁUG Z ZEWNĄTRZ – PODSTAWOWE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Czytaj więcej…

 

Regulamin świadczenia usług>>

Archiwum wydarzeń >>