Warto się szkolić

Twoja przyszłość zależy od Twoich kompetencji. Ucz się. Rozwijaj się. Wiedza to Twoja największa wartość. Jej zdobycie wymaga czasu więc korzystaj z najlepszych źródeł. Takich jak laboratoryjnie.pl. Jesteśmy ekspertami, znamy się na laboratorium i ISO 17025. Mamy ogromne doświadczenie. Walidacja metod, nadzór nad wyposażeniem, audyt w laboratorium to nasza codzienność. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dołącz do naszych wydarzeń lub zaproś nas do siebie. Tak jak zrobiło już ponad 3000 osób. Sprawdź co o nas napisali w swoich opiniach.

Kalendarz szkoleń 2024

Miejsce Termin Nazwa szkolenia Cena netto
online 25.09.2024 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W LABORATORIUM W ODNIESIENIU DO REZULTATÓW AUDYTÓW, PRZEGLĄDÓW ZARZĄDZANIA, SKARG I CODZIENNOŚCI LABORATORYJNEJ 420 zł
online 27.09.2024 WYMAGANIA LEGISLACYJNE DOTYCZĄCE METOD BADAWCZYCH W OBSZARZE BADAŃ WÓD I ŚCIEKÓW. METODY REFERENCYJNE I RÓWNOWAŻNE Z REFERENCYJNYMI 560 zł
online 30.09.2024 WYMAGANIA OGÓLNE I ZASADY BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. PORÓWNANIE AKTUALNYCH WYMAGAŃ Z PLANOWANYMI ZMIANAMI W NOWELIZOWANYM DOKUMENCIE ISO 7218:2024 500 zł
online 12.10.2024 Cykl szkoleń – AKADEMIA PROFESJONALISTY – Potwierdzenie ważności wyników
1600 zł
online 14.10.2024 AUDIT WEWNĘTRZNY W LABORATORIUM BADAWCZYM W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I DZIAŁALNOŚCI TECHNICZNEJ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
560 zł
online 23.10.2024 KOMPETENCJE PERSONELU A WAŻNOŚĆ WYNIKÓW – W PRAKTYCE
420 zł
online 29.10.2024 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMATYWNYMI (ISO 11133, ISO 12322) I FARMAKOPEALNYMI 500 zł
online 30.10.2024 POMIARY ŚRODOWISK TERMICZNYCH W ŚRODOWISKU PRACY – POMIARY MIKROKLIMATU UMIARKOWANEGO WG PN-EN ISO 7730:2006, MIKROKLIMATU GORĄCEGO WG PN-EN ISO 7243:2018-01 ORAZ MIKROKLIMATU ZIMNEGO
WG PN-EN ISO 11079:2008
520 zł
online 6.11.2024 WALIDACJA / WERYFIKACJA, SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POBIERANIA PRÓBEK WODY I ŚCIEKÓW 560 zł
online 8.11.2024 OCENA FILTRÓW MEMBRANOWYCH ZGODNIE Z ISO 7704:2023 W POWIĄZANIU Z KONTROLĄ POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH DO BADAŃ WODY WG ISO 11133 480 zł
online 19.11.2024 CO NORMA PN EN ISO/IEC 17025: 2018-02 ORAZ WYTYCZNE PCA MÓWIĄ O STWIERDZANIU ZGODNOŚCI I ZASADZIE PODEJMOWANIA DECYZJI? 420 zł
online 28-29.11.2024 WALIDACJA / WERYFIKACJA ORAZ SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI DLA ILOŚCIOWYCH METOD BADAWCZYCH W LABORATORIUM CHEMICZNYM 560 zł
online 3.12.2024 DIAGNOSTYKA DROBNOUSTROJÓW POCHODZĄCYCH Z PRÓBEK PRODUKTÓW ORAZ PRÓBEK ZE ŚRODOWISKA OBSZARÓW PRODUKCYJNYCH I LABORATORYJNYCH – METODY BADAŃ POTWIERDZANIA I IDENTYFIKACJI, POZIOM DOKŁADNOŚCI IDENTYFIKACJI, PROBLEMATYCZNE PRZYPADKI 480 zł
online 5.12.2024 POMIAR HAŁASU EMITOWANEGO DO ŚRODOWISKA PRZEZ INSTALACJE, URZĄDZENIA I ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE. METODA POMIARU WG ZAŁĄCZNIKA NR 7 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA W SPRAWIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA POMIARÓW WIELKOŚCI EMISJI 520 zł
online 18.12.2024 CZY OPROGRAMOWANIE TO TEŻ WYPOSAŻENIE, KTÓRE NALEŻY NADZOROWAĆ? CZYLI SYSTEMY SKOMPUTERYZOWANE W LABORATORIUM – WEBINAR 230 zł
online 2-4.04.2025r Konferencja Laboratoryjnie.pl – „Skuteczne zarządzanie laboratorium”
2500 zł

Archiwum wydarzeń

 

Nasi eksperci

 

Monika Partyka, ISO 17025, metrologia

dr inż. MONIKA PARTYKA

Razem z nami budowała program szkoleń, który co roku aktualizowany jest w laboratoryjnym kalendarzu. Współtwórczyni Akademii profesjonalisty, specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności. Zawodowo skuteczna pasjonatka wykorzystania systemów jakości jako faktycznego narzędzia zarządzania. Zwinnie porusza się po meandrach wymagań akredytacyjnych (krajowych i międzynarodowych).

Zofia Klaszyńska, BDO, ochrona środowiska

ZOFIA KLASZYŃSKA

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisja gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz: KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, weryfikator systemu EMAS, specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska.

Krzysztof Wołowiec, ISO 17025

KRZYSZTOF WOŁOWIEC

Współzałożyciel laboratoryjnie.pl, Redaktor Naczelny, z wykształcenia chemik przez lata związany z akredytowanym laboratorium badawczym, akredytowanym organizatorem badań biegłości oraz Klubem Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Specjalista w zakresie zarządzania i rozwijania działalności laboratoryjnej. Uczestnik licznych konferencji również w charakterze prelegenta. Swoje zawodowe doświadczenia prezentuje tu: wolowiec.net/o-mnie/

Justyna Król, walidacja, nadzór nad wyposażeniem

JUSTYNA KRÓL

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska z ponad 20-letnim doświadczeniem branżowym obejmującym każdy element realizowanej działalności od pobierania próbek, ich wstępnego przygotowania oraz badań po wydawanie opinii/ interpretacji oraz opracowywanie danych; z wykształcenia chemik analityk; obecnie Kierownik ds. Jakości w Laboratorium środowiskowym systematycznie poszerzający swoją wiedzę i doskonalący posiadane umiejętności (Lean Management/ Qualit Management)

Ryszard Malesa, audyt w laboratorium, ISO 17025

RYSZARD MALESA

Ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących.

MIEJSCE DLA CIEBIE

 

Sprawdź szkolenia

 


Dodaj opinię


 

Regulamin świadczenia usług