Published on :

Centrum Szkoleniowo-Badawcze ARQUES Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży w województwie wielkopolskim jest jednostką  działającą od roku 2014. Zajmuje się badaniami próbek środowiskowych, organizacją szkoleń praktycznych i teoretycznych a także organizacją akredytowanych i nieakredytowanych badań biegłości w zakresie pobierania oraz badania próbek środowiskowych (nr certyfikatu organizatora badań biegłości – PT 013). 

Obecnie Arques udostępnia 6 programów badania biegłości w tym 5 programów akredytowanych. W pierwszym półroczu bieżącego roku uczestnicy mogą wziąć udział w drugiej rundzie akredytowanego programu badania biegłości w zakresie pobierania próbek ścieku oczyszczonego metodami automatyczną i manualną – Environment SAMP-2. Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy jeszcze tylko do 21 maja!!! Kolejne rundy wszystkich 6 programów będą odbywały się także w drugim półroczu 2024 roku. 

Klikając w poniższe linki znajdziecie opisy poszczególnych programów badania biegłości oraz formularze zgłoszeniowe.

PROGRAMY OBJĘTE ZAKRESEM AKREDYTACJI ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI nr PT 013:

 • Environment SA-1 – badanie właściwości fizykochemicznych gleb

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • Environment SAMP-2pobieranie próbek ścieku oczyszczonego do badań fizykochemicznych metodą manualną (próbka jednorazowa) i metodą automatyczną (próbka złożona)

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • Environment SAMP-4pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 • Environment SAMP-5pobieranie próbek osadu ściekowego i gleby rolnej do badań fizykochemicznych

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W przypadku tego programu: dodatkowo nieobjęte zakresem akredytacji pobieranie próbek osadu ściekowego do badań MIKROBIOLOGICZNYCH!!!

 

 • Environment SAMP-6pobieranie próbek odpadu o kodzie 19 08 02 (lub 19 08 05) do badań fizykochemicznych

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

PROGRAMY NIEAKREDYTOWANE ORGANIZOWANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO/IEC 17043:2011:

 • Environment SAMP-3pobieranie próbek wody powierzchniowe z rzeki, wody powierzchniowej z jeziora oraz wody podziemnej do badań fizykochemicznych

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   Adresy e-mail:

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

   

  Telefony kontaktowe:

  661 296 587 – Koordynator ds. badań biegłości – Rafał Ziółkowski

  661 296 543 – Koordynator ds. szkoleń i organizacji – Iwona Federkiewicz

   Adres kontaktowy:

  ul. Mostowa 9a, 64-800 Chodzież

  woj. wielkopolskie 

  Zespół ARQUES Sp. z o.o.

  foto: freepik.com