Wydawca:

Right Solution Iwona Wołowiec
25-150 Kielce, ul. Barwinek 9/31
E-mail: [email protected]
NIP: 9591549106
REGON: 381069901

Adres Redakcji:

laboratoryjnie.pl
25-150 Kielce, ul. Barwinek 9/31
E-mail: [email protected]
tel: 500 074 479, 534 979 281