SPRAWOZDANIE Z BADAŃ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 – WEBINARIUM

Termin szkolenia: 24 września 2021 r. 

Miejsce szkolenia: webinar on-line (1 godz. 15 min. ) 

Cena szkolenia:  120 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Podczas webinaru omówione zostaną wytyczne dotyczące sprawozdań z badań w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Na tym szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • jakie informacje powinny znajdować się na sprawozdaniu z badań,
 • jakie powinny być uprawnienia i kompetencje Personelu autoryzującego sprawozdania z badań,
 • kiedy możemy wydać zmianę do sprawozdania z badań i jakie informacje powinna zawierać,
 • co oznacza komunikat PCA nr 353 w sprawie przedstawiania przez akredytowane laboratoria wyników badań ilościowych w raportach, w których laboratoria powołują się na posiadaną akredytację

Poza tym:

 • poznasz „z życia wzięte” przykłady,
 • dostaniesz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Harmonogram szkolenia: 24 września godz. 9:00 – 10:15

 1. Interpretacja wymagań dotyczących raportowania wyników w normie PN EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 2. Ustalenia z Klientem odnośnie stwierdzenia zgodności wyników z badań,
 3. Wygląd Sprawozdania z badań,
 4. Zmiany do Sprawozdań z badań,
 5. Autoryzacja Sprawozdań z badań – uprawnienia i kompetencje Personelu,
 6. Podsumowanie i zakończenie.

Wykładowca:

dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

Użytkownik musi zapewnić:
Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 606 621 117

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 24 września 2021, 9:00 – 10:15

Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 120 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online: