ELEKTRONICZNA EWIDENCJA ODPADÓW W BDO. GOSPODARKA ODPADAMI – NAJNOWSZE ZMIANY W ZASADACH MAGAZYNOWANIA ODPADÓW OD 01.01.2021 r.

Termin szkolenia: 1 marca 2022 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (5 godz. ) 

Cena szkolenia:  420 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Szkolenie Elektroniczna ewidencja w BDO. Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany w zasadach magazynowania odpadów od 01.01.2021 r. to kompendium wiedzy dla wszystkich osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem jak i początkujących.

Omówione zostaną zagadnienia związane z prawidłową obsługą BDO szczególnie zasady prowadzenia ewidencji.

W tematyce odpadowej przedstawiony zostanie podział odpadów i mechanizm nadawania kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Aspekty związane z prawidłowym magazynowaniem odpadów: oznakowanie rodzajów odpadów, oznakowania strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych i etykietowanie odpadów niebezpiecznych.

 1. Rejestr podmiotów w BDO
  • Podmioty zobowiązane/zwolnione wpisu do BDO.
  • Wniosek o wpis do rejestru – zasady wypełnienia.
  • Numer rejestrowy – zasady nadania i stosowanie na dokumentach.
  • Aktualizacja wpisu – wniosek aktualizacyjny – w jakich przypadkach?
  • Opłata roczna.
 1. Elektroniczna ewidencja odpadów:
  • Ewidencja obowiązkowa/ zwolnienia z ewidencji – w jakich przypadkach i dla kogo?
  • KPO (Karta Przekazania Odpadów) – sposób konstrukcji.
  • KEO (Karta Ewidencji Odpadów) – zasada zakładania i wypełniania.
  • Przekazujący, Transportujący, Przejmujący odpady – omówienie funkcji.
  • Statusy KPO – najważniejsze wskazówki.
  • Odpady wytwarzane w ramach świadczonych usług – odpowiedzialność.
  • Wytwarzanie odpadów – w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane).
  • Ewidencja odpadów przekazanych osobom fizycznym (pracownikom) – obowiązkowy wpis w KEO i Sprawozdaniu o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadach
  • Korekta KPO odrzuconej.
 1. Podstawy prawne gospodarki odpadami
  • Kwalifikacja odpadów: komunalne, niebezpieczne, przemysłowe.
  • Obowiązki Wytwórcy odpadów.
  • Klasyfikacja odpadów – mechanizm nadawania kodów odpadom.
  • Odpady niebezpieczne w firmie – jak je rozpoznać?
  • Magazynowanie, transport odpadów – ogólne wytyczne.
 1. Magazynowanie odpadów
  • Omówienie aktualnego Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
  • Dopuszczalny czas dla magazynowanych odpadów.
  • Operat przeciwpożarowy – podstawowe wytyczne.
 1. Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych
  • Zasady oznakowania pojazdu przeznaczonego do transportu odpadów?
  • Potwierdzenie Wygenerowane z BDO – podstawowy dokument dla kierowcy na drogę.
  • Przewożenie własnych odpadów – zasada transportu – oznakowanie/KPO.
 1. Komunikacja z Urzędem Marszałkowskim poprzez BDO
  • Gdzie szukać korespondencji z Urzędem Marszałkowskim?
  • Pełnomocnictwo – zasada prawidłowego nadania i sposób używania w BDO – przykład.

Wykładowca:

Zofia Klaszyńska – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony expert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisja gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz: KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska.

Prowadząc własną firmę konsultingową na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 1 marca 2022, 09:30 – 14:30

Forma: Szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 420 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online:

Nie znaleziono żadnych pól.