SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI DLA MIKROBIOLOGICZNYCH METOD ILOŚCIOWYCH WG WYMAGAŃ PN-EN ISO 19036:2020-04 Z UWZGLĘDNIENIEM ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI WG ILAC G8:09/2019

Termin szkolenia: 26 października 2023 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (6-7 godz.) 

Cena szkolenia:  370 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami PN-EN ISO 7218 i PN-EN ISO 8199 w przedmiocie obliczania i przedstawiania uzyskanych wyników z wykorzystaniem pożywek stałych.

Harmonogram szkolenia: 26 października, godz. 9:00 – 15:00

 1. Szacowanie niepewności pomiaru w metodach ilościowych wg normy PN-EN ISO 19036:2020-04
 2. Identyfikacja głównych źródeł niepewności
 3. Wybór, przygotowanie i liczba próbek laboratoryjnych
 4. Niepewność złożona i jej składowe zależne od zastosowanej metody, badanej próbki i wpływu matrycy, ilości liczonych kolonii, ilości potwierdzanych i potwierdzonych kolonii:
 • Oszacowanie niepewności technicznej
 • Oszacowanie niepewności związanej z matrycą
 • Oszacowanie niepewności związanej z rozkładem mikroorganizmów w próbce analitycznej
  • zliczanie kolonii – niepewność Poissona
  • niepewność potwierdzenia
  • niepewność najbardziej prawdopodobnej liczby
 1. Sposób obliczania niepewności złożonej i rozszerzonej (przykłady, arkusze Excel)
 2. Wyrażanie niepewności pomiaru w sprawozdaniu z badań
 3. Przedstawianie wyników poniżej granicy oznaczalności
 4. Wymagania ILAC G8:09/2019 – omówienie algorytmu postępowania przy wyborze zasady stwierdzania zgodności
 5. Zasada prostej akceptacji, zasada pasma ochronnego – omówienie założeń z uwzględnieniem ryzyka charakterystycznego dla danej zasady.

Wykładowca:

dr Joanna Królasik – Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, wody i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 26 października 2023, 09:00 – 15:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 370 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: