SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W BDO

Termin szkolenia: 29 marca 2022 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (5 godz. ) 

Cena szkolenia:  420 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Od 01 stycznia 2020 r. przekazywanie odpadów i sporządzanie ewidencji odpadów odbywa się elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2021 podlega obowiązkowi złożenia w BDO do 15 marca 2022 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie w formie warsztatu sposobu prawidłowego sporządzenia Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w BDO

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za sporządzanie Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Harmonogram szkolenia: 29 marca godz. 9:30 – 14:30

 1. Obowiązki Podmiotów wprowadzających opakowania:
  • Charakterystyka opakowań – kiedy mamy do czynienia z opakowaniem?
  • Rodzaje opakowań – jednorazowego i wielokrotnego użytku, opakowania wielomateriałowe.
  • Opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin, opakowania po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin.
  • Kiedy następuje wprowadzanie opakowań do obrotu?
  • Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzonych na rynek, wytworzonych, wywiezionych/przywiezionych wraz z produktem?
 1. Wprowadzanie produktów i opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego:
  • Podstawa prawna przepisów SUP – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
  • Obowiązki wynikające z przepisów SUP – opakowania i produkty podlegające pod przepisy a BDO.
 1. ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta):
  • „Życie produktu” i zmiana hierarchii postępowania z odpadami u Producentów.
  • Opłata opakowaniowa i opłata produktowa – nowe propozycje zmian w obliczaniu stawek.
 1. Sprawozdawczość w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

Charakterystyka Działu II BDO:

  • Informacja o wytworzonych opakowaniach – OPAK 1 (Tabela 1)
  • Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach – OPAK 2 (Tabela 2)
  • . Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach – OPAK 3 (Tabela 3)
  • Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – Opłata recyclingowa (Tabela 4)
  • Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – Sprawozdanie OŚ OP 1 (Tabela 5.1)
  • Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej (Tabela 7)
  • Publiczne kampanie edukacyjne – wprowadzający produkty w opakowaniach (Tabela 8.1)
  • Publiczne kampanie edukacyjne – organizacja odzysku opakowań (Tabela 8.2.)
  • Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych (Tabela 9)
  • Wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Tabela 10)
 1. Pomoc de minimis dla Podmiotów wprowadzających opakowania na rynek:
  • Jakie warunki musi spełniać Podmiot, aby uzyskać Pomoc de minimis
  • Omówienie wniosku o udzielenie Pomocy de minimis
 1. Zasada naliczania opłaty produktowej.
 2. Zasada naliczania opłaty recyclingowej.
 3. Kary za niedotrzymanie obowiązków dotyczących gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 

Wykładowca:

Zofia Klaszyńska – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony expert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisja gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz: KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska.

Prowadząc własną firmę konsultingową na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 29 marca 2022, 09:30 – 14:30

Forma: Szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 420 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online:

Nie znaleziono żadnych pól.