KURS NA AUDITORA WEWNĘTRZNEGO – ZASADY AUDITOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
[ONLINE] 

Termin szkolenia: 30 października 2020 r. 9:00 – 14:30

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (5,5 godziny)

Cena szkolenia:  400 zł netto

Zakres szkolenia:
Szkolenie obejmuje omówienie zasad audytowania systemów zarządzania opartych o normy serii ISO 17000 (ISO 17025, ISO 17034, ISO 17043) oraz ISO 9001, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9011. W trakcie szkolenia omówione zostaną wymogi odpowiednich norm oraz takie zagadnienia jak techniki prowadzenia auditu, kompetencje auditorów czy zasady dokumentowania auditu.
Szkolenie kierowane jest zarówno do auditorów wewnętrznych jako element podnoszenia kompetencji jak i osób zamierzających dopiero postawić pierwsze kroki w obszarze auditów.

Na tym szkoleniu dowiesz się jak:

 • prawidłowo zaplanować audit,
 • przygotować optymalny harmonogram auditów,
 • określić kryteria auditu,
 • udokumentować przebieg auditu,
 • stworzyć prawidłowy raport z auditu.

Poza tym:

  • poznasz „z życia wzięte” przykłady,
  • dostaniesz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Harmonogram:

godz. 9:00 – 14:30

 1. Przywitanie Uczestników.
 2. Podstawy systemów zarządzania.
 3. Definicje auditów, inspekcji i kontroli.
 4. Akty prawne i normatywne obowiązujące w systemach zarządzania jakością
 5. Auditowanie jako proces
 6. Kompetencje auditorów
 7. Ocena auditów i realizacja działań poauditowych
 8. Dyskusja

 

Wykładowca:
dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

Cena szkolenia obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, udział w dyskusji.

Użytkownik musi zapewnić:
Urządzenie (komputer, laptop, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach. Pełne wsparcie techniczne dot. szkolenia zawarte jest w cenie.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu zgłoszenia elektronicznym: Formularz elektroniczny poniżej (rekomendowane)
 • przesłanie skanu formularza zgłoszenia na adres: [email protected]

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:
W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o kontakt na adres: [email protected]

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia zastrzegamy sobie możliwość naliczenia 100% kosztów udziału. Dopuszczamy możliwość bezpłatnej zmiany uczestnika w dowolnym terminie. Więcej szczegółów dostępnych jest w Regulaminie szkoleń.

 

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

W skrócie:

Kiedy: 30 października 2020, 9:00 – 14:30

Forma: Szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 400zł

Jak sie zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online poniżej lub formularz papierowy

Organizator: Laboratoryjnie.pl

Kontakt z organizatorem: e-mail: [email protected], nr tel.: 500 074 479

 

Nie znaleziono żadnych pól.