MONITORING MIKROBIOLOGICZNY WARUNKÓW ŚRODOWISKA LABORATORIUM I PRODUKCJI

Termin szkolenia: 11 czerwca 2024 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (4 godz.) 

Cena szkolenia:  390 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z tematem monitoringu mikrobiologicznego warunków środowiska laboratorium i produkcji.

W trakcie spotkania w formule on-line uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań, oraz poddawania dyskusji przypadków z własnego doświadczenia. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem.

Program szkolenia: 11 czerwca godz. 9:00 – 13:00

  1. Cel i zakres monitoringu mikrobiologicznego;
  2. Zasady tworzenia monitoringu mikrobiologicznego środowiska;
  3. Procedura dotycząca zasad kontroli mikrobiologicznej pomieszczeń produkcyjnych i laboratoryjnych – częstotliwość i lokalizacje pobierania próbek, kryteria i uzasadnienie wyboru punktów kontroli (przykłady planów monitoringu dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu), kryteria akceptacji, harmonogramy monitoringu.
  4. Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza – metoda sedymentacyjna i aspiracyjna, obliczanie wyników badań;
  5. Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni – metoda odciskowa, wymazowa i wypłukiwania, obliczanie wyników badań;
  6. Weryfikacja/walidacja metod badania powierzchni i powietrza;
  7. Kryteria oceny uzyskanych wyników dla powierzchni i powietrza, analiza danych (trendów).

Wykładowca:

dr Joanna Królasik – Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, wody i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 11 czerwca 2024, 09:00 – 13:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 390 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: