WYMAGANIA OGÓLNE I ZASADY BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. PORÓWNANIE AKTUALNYCH WYMAGAŃ Z PLANOWANYMI ZMIANAMI W NOWELIZOWANYM DOKUMENCIE ISO 7218:2024

Termin szkolenia: 13 lutego 2024 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (6 godz.) 

Cena szkolenia:  480 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowelizowaną normą ISO 7218:2024 w zakresie wymagań ogólnych i wytycznych dotyczących wykonywania badań mikrobiologicznych w nawiązaniu do szczegółowych norm w celu zapewnienia wiarygodności badań. Uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany będą w nowelizowanej normy w stosunku do normy jeszcze obowiązującej.

W trakcie spotkania w formule on-line uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań, oraz poddawania dyskusji przypadków z własnego doświadczenia. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem.

Program szkolenia: 13 lutego godz. 9:00 – 15:00

 1. Wymagania i zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznego (dobra praktyka laboratoryjna, wymagania dla pomieszczeń i środowiska badań);
 2. Personel – kompetencje i higiena;
 3. Obsługa i nadzór nad wyposażeniem w laboratorium mikrobiologicznym;
 4. Dekontaminacja i utylizacja materiałów laboratoryjnych;
 5. Przygotowanie i kontrola pożywek mikrobiologicznych;
 6. Postępowanie z próbami do badań mikrobiologicznych oraz zasady prowadzenia badań;
 7. Obliczanie i wyrażanie wyników badań mikrobiologicznych;
 8. Zasady wykonywania badań jakościowych i testów potwierdzających;
 9. Wybór i charakterystyka mikroorganizmów kontrolnych;
 10. Zapewnienie jakości wyników badań (nadzór nad warunkami środowiska w laboratorium, postępowanie i plan w zakresie zapewnienia ważności wyników badań);
 11. Postępowanie w zakresie walidacji i weryfikacji metod mikrobiologicznych oraz szacowania niepewności wyników badań mikrobiologicznych.

Wykładowca:

dr Joanna Królasik – Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, wody i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 13 lutego 2024, 09:00 – 15:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 480 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: