ZASADY POBIERANIA I PRZYGOTOWANIA PRÓBEK ŻYWNOŚCI I PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH (ŻYWNOŚĆ, WYMAZY, ODCISKI, POWIETRZE) WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH NORM

Termin szkolenia: 13-14 listopada 2023 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (dwa dni po 6 godz.)

Cena szkolenia:  740 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami normy i dokumentów prawnych w zakresie pobierania i przygotowania do badań próbek żywności i środowiskowych. Zostanie omówione znaczenie etapu pobierania i przygotowania próbek do badań w analizie mikrobiologicznej żywności i identyfikacja źródeł błędów oraz ogólne wytyczne w zakresie weryfikacji, walidacji metod ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowania próbek do badań.

Program szkolenia: 13 – 14 listopada, godz. 9:00 – 15:00

Dzień 1

  1. Wykaz oraz wymagania aktualnych dokumentów regulacyjnych i normatywnych w zakresie pobierania, utrwalania, transportu, przechowywania i postępowania z próbkami pobranymi z obszaru łańcucha żywnościowego;
  2. Przygotowanie, konserwacja i nadzór nad sprzętem do pobierania i transportu próbek;
  3. Ogólne zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (plan, procedura, metody, zapisy);
  4. Pobieranie próbek żywności do badań mikrobiologicznych – wytyczne Rozporządzenia 2073/2005 z późn. zmianami (w tym pobieranie próbek z tusz zwierzęcych (PN-EN ISO 17604:2015-10);
  5. Pobieranie próbek z powierzchni wg PN-ISO 18593:2018-08 i próbek powietrza oraz ocena wyników z kryteriami akceptacji;
  1. Znaczenie etapu pobierania i przygotowania próbek do badań w analizie mikrobiologicznej żywności – identyfikacja źródeł błędów.

 Dzień 2

  1. Szczegółowe zasady przygotowania próbek żywności do badań mikrobiologicznych według wieloarkuszowej normy PN -EN ISO 6887-1 do 6:
  2. Ogólne wytyczne w zakresie weryfikacji, walidacji metod ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowania próbek do badań. Procedura szacowania niepewności pobierania próbek oraz potwierdzania ważności wyników pobierania i przygotowania próbek).
  3. Pytania, dyskusja.

Wykładowca:

dr Joanna Królasik – Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, wody i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 13-14 listopada 2023, 09:00 – 15:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 740 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: