SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI DLA MIKROBIOLOGICZNYCH METOD ILOŚCIOWYCH WG WYMAGAŃ PN- EN ISO 19036:2020-04

Termin szkolenia: 14 maja 2024 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (4 – 5 godz.) 

Cena szkolenia:  420 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami normy PN-EN ISO 19036:2020-04. Zostaną omówione praktyczne sposoby obliczania niepewności pomiaru i przedstawianie jej na sprawozdaniu z badań.

W trakcie spotkania w formule on-line uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań, oraz poddawania dyskusji przypadków z własnego doświadczenia. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem.

Program szkolenia: 14 maja godz. 9:00 – 14:00

1. Identyfikacja głównych źródeł niepewności;

2. Składowe niepewności złożonej i sposób ich wyznaczania:

  • Oszacowanie niepewności technicznej;
  • Oszacowanie niepewności związanej z matrycą;
  • Oszacowanie niepewności związanej z rozkładem mikroorganizmów w próbce analitycznej:
    • zliczanie kolonii – niepewność Poissona;
    • niepewność potwierdzenia;
    • niepewność najbardziej prawdopodobnej liczby;

3. Sposób obliczania niepewności złożonej i rozszerzonej;

4. Obliczanie skorygowanej niepewności złożonej;

5. Wyrażanie niepewności pomiaru w sprawozdaniu z badań

6. Przedstawianie wyników poniżej granicy oznaczalności

7. Studium przypadku – oszacowanie niepewności na przykładzie wybranej metody np. oznaczania  liczby Enterobakteriaceae w powiązaniu z ISO 16140 oraz obliczanie granic niepewności do konkretnego wyniku badania;

8.Konstruowanie arkuszy kalkulacyjnych (Excel) do oszacowania składowych niepewności, niepewności złożonej i rozszerzonej oraz przedziałów ufności do wyników badań.

 

Wykładowca:

dr Joanna Królasik – Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, wody i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 14 maja 2024, 09:00 – 14:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 420 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online:

 

Szkolenie ONLINE | 14.05.2024 r.