POMIARY ŚRODOWISK TERMICZNYCH W ŚRODOWISKU PRACY – POMIARY MIKROKLIMATU UMIARKOWANEGO WG PN-EN ISO 7730:2006, MIKROKLIMATU GORĄCEGO WG PN-EN ISO 7243:2018-01 ORAZ MIKROKLIMATU ZIMNEGO WG PN-EN ISO 11079:2008

Termin szkolenia: 15-16 maja 2024 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (2 dni, 16 godz.) 

Cena szkolenia:  890 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat technicznych aspektów stosowanej metody badań oraz nauczenie, w jaki sposób spełniać wymagania określone w poszczególnych punktach normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, odnosząc się do danej metody. Szkolenie jest skierowane do laboratoriów badawczych i personelu technicznego, którzy zajmują się realizacja badań mikroklimatu umiarkowanego, gorącego oraz zimnego na stanowiskach pracy, a także do osób, które są na etapie zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania tych badań.

W trakcie spotkania w formule on-line uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań, oraz poddawania dyskusji przypadków z własnego doświadczenia. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem.

 

Harmonogram szkolenia: 15 – 16 maja, godz. 8:00 – 16:00

 1. Podstawy prawne wykonywania pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego oraz zimnego na stanowiskach pracy (omówienie aktów prawny funkcjonujących w ramach obszaru regulowanego prawnie).
 2. Personel wykonujący pomiary, a jego kompetencje (wdrożenie personelu, szkolenia, nadzorowanie i monitorowanie personelu).
 3. Wyposażenie stosowane w pomiarach (omówienie wyposażenia stosowanego w badaniach środowisk termicznych z uwzględnieniem wymagań normy PN-ISO 7726).
 4. Spójność pomiarowa wyników pomiaru mikroklimatu umiarkowanego, gorącego oraz zimnego (co i jak wzorcować?).
 5. Metody pomiaru środowisk termicznych (omówienie metod, jak w tytule).
 6. Weryfikacja metod pomiaru środowisk termicznych (dlaczego weryfikacja, a nie walidacja metody?).
 7. Ocena niepewności pomiaru środowisk termicznych (jak podejść do budżetu niepewności w zależności od badanego środowiska?).
 8. Zapisy techniczne z pomiarów (co powinien zawierać arkusz pomiarowy?).
 9. Sprawozdanie z pomiarów.
 10. Procedura potwierdzenia ważności wyników w kontekście pomiarów środowisk termicznych.

Wykładowca:

Arkadiusz Kostorz – od 15 lat związany z branżą badań laboratoryjnych. Specjalista z zakresu badań czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy oraz hałasu emitowanego do środowiska. Praktyk, który spędził dziesiątki godzin na wykonywaniu badań terenowych i rozwiązywaniu problemów technicznych i systemowych w laboratorium. W chwili obecnej Kierownik Techniczny oraz Kierownik Jakości w jednym ze śląskich akredytowanych laboratoriów badawczych. Audytor techniczny w zakresie badań środowiska pracy oraz Audytor wiodący systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO 17025:2018-02.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 15-16 maja 2024, 08:00 – 16:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 890 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: