PRAWA I OBOWIĄZKI BHP W LABORATORIUM

Termin szkolenia: 24 października 2023 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (1,5 godz.) 

Cena szkolenia:  500 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Konstytucja RP stanowi, że „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy względem pracowników, praw i obowiązków pracowników, bezpiecznego organizowania pracy i postępowania z substancjami niebezpiecznymi, wymaganej dokumentacji BHP. Szkolenie jest kierowane do pracowników laboratoriów i kadry zarządzającej.

Program szkolenia: 24 października godz. 10:00 – 11:30

  1. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika.
  2. Czynniki chemiczne, biologiczne i inne zagrożenia.
  3. Szkolenia wstępne i okresowe.
  4. Ochrona zdrowia. Środki ochrony indywidualnej.
  5. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe.
  6. Organizacja służby BHP.

Wykładowca:

dr inż. Jolanta Niedźwiecka – specjalista inżynierii i mikrobiologii środowiska, specjalista ds. BHP. Posiada 9-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w USA, Czechach i w Polsce, gdzie oprócz prowadzonych badań naukowych, zajmowała się dbaniem o bezpieczeństwo, odpowiednie przechowywanie odczynników chemicznych oraz odpadów niebezpiecznych, a także zakupy laboratoryjne. Przeprowadziła program szkoleń BHP mających na celu zmniejszenie ilości wypadków w dwóch zakładach produkcji spożywczej. Obecnie zajmuje stanowisko specjalisty ds. BHP i ochrony środowiska w firmie farmaceutycznej.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w webinarze, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 24 października 2023, 10:00 – 11:30

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 500 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: