OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW OZNACZEŃ ILOŚCIOWYCH W BADANIACH MIKROBIOLOGICZNYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY ISO 7218 I ISO 8199 – WEBINAR

Termin szkolenia: 11 października 2023 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (3-4 godz.) 

Cena szkolenia:  320 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami norm PN-EN ISO 7218 i PN-EN ISO 8199 w przedmiocie obliczania i przedstawiania uzyskanych wyników z wykorzystaniem pożywek stałych.

Harmonogram szkolenia: 11 października, godz. 9:00 – 13:00

  1. Obliczanie i wyrażanie wyników uzyskanych z zastosowaniem pożywek stałych (posiew wgłębny, posiew powierzchniowy) w systemie posiewu jedno- i dwupłytkowego, z uwzględnieniem metod wymagających identyfikacji liczonych kolonii wg PN-EN ISO 7218 i PN-EN ISO 8199;
  2. Wyznaczanie wartości granicznych (górnej i dolnej) liczby kolonii uzyskanych dla drugiego rozcieńczenia oraz dopuszczalnej różnicy pomiędzy liczbą kolonii na płytkach z tego samego rozcieńczenia. Wykorzystanie normy ISO 14461-2:2005 (E);
  3. Wyznaczanie przedziału ufności dla uzyskanych wyników wg PN-EN ISO 7218 i PN-EN ISO 8199;
  4. Problematyczne przypadki – przykłady i propozycje rozwiązań – dyskusja.

Wykładowca:

dr Joanna Królasik – Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, wody i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w webinarze, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 11 października 2023, 09:00 – 13:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 320 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: