CZY WYNIK JEST ZGODNY Z KRYTERIUM?
OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI I ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI
– WEBINAR

Termin szkolenia: 13 sierpnia 2021 r. 

Miejsce szkolenia: webinar on-line (1,5 godziny ) 

Cena szkolenia:  DARMOWE!

Maksymalna liczba uczestników:  250 osób

 

Zakres szkolenia:

Podczas szkolenia omówiony zostanie proces stwierdzenia zgodności z wymaganiami w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, dokumentu ILAC-G8:09/2019 i ISO/IEC Guide 98-4. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są praktyczne metody uwzględniania niepewności przy przedstawianiu stwierdzeń zgodności lub niezgodności wyniku z wymaganiami/specyfikacją i jakie jest ryzyko związane z ich stosowaniem.

  Na tym szkoleniu dowiesz się m.in.:

  • jak wygląda proces stwierdzenia zgodności z wymaganiami w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 a także dokumentu ILAC-G8:09/2019 i ISO/IEC Guide 98-4,
  • jakie są sposoby uwzględniania niepewności przy przedstawianiu stwierdzeń zgodności lub niezgodności wyniku z wymaganiami/specyfikacją.

  Poza tym:

  • poznasz „z życia wzięte” przykłady,
  • dostaniesz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

  Zakres szkolenia:

  1. Pomiar, badanie i wynik.
  2. Kryteria oceny wyniku.
  3. Jak stwierdzić zgodność z wymaganiami?
  4. Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ILAC-G8:09/2019 i ISO/IEC Guide 98-4.
  5. Zasady podejmowania decyzji.
  6. Ustalenia praktyczne.

  Wykładowca:

  dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

  Użytkownik musi zapewnić:
  Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

  Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej

  Dodatkowe informacje:

  • na to szkolenie obowiązuje limit 250 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);
  • wszelka korespondencja z Uczestnikami prowadzona jest za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w formularzu rejestracyjnym;
  • fakt zgłoszenia udziału potwierdzany jest za pomocą automatycznej wiadomości przesłanej na adres wskazany w zgłoszeniu (prosimy sprawdzić katalog SPAM);
  • w przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt na [email protected];
  • rejestracja trwa do 11 sierpnia lub do momentu osiągnięcia limitu osób (w zależności co nastąpi wcześniej);
  • po zakończeniu rejestracji (najpóźniej 12 sierpnia) Uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje organizacyjne;
  • dobę przed rozpoczęciem wydarzenia Uczestnicy otrzymają automatyczną wiadomość z linkiem do szkolenia (proszę sprawdzić katalog SPAM);
  • nie jest wymagane posiadanie/używanie kamery;
  • zalecamy używanie przeglądarki Chrome lub Brave;
  • udział w szkoleniu nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na urządzeniu Uczestnika, nie jest wymagane zakładanie konta w żadnych systemach czy platformach internetowych;
  • w uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo  odmowy przyjęcia na szkolenie zgłoszonej osoby przedstawiając powody takiej decyzji;
  • w uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo  zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

  Rezygnacja z uczestnictwa:

  W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o kontakt na adres: [email protected]

  W skrócie:

  Kiedy: 13 sierpnia 2021, 9:00 – 10:30

  Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

  Cena: DARMOWE!

  Jak się zgłosić: Formularz zgłoszeniowy online

  Organizator: Laboratoryjnie.pl

   

  Formularz online: