AKADEMIA PROFESJONALISTY

Zapraszamy do naszej Akademii Profesjonalisty w ramach, której udostępniamy specjalistyczne kursy dotyczące działalności laboratoryjnej. Kursy mają postać szeregu zajęć prowadzonych przez ekspertów a ukończenie Akademii potwierdzone jest dyplomem.

10 kwietnia rozpoczynamy pierwszą edycję, pt.:

Profesjonalny personel – profesjonalne laboratorium

dotyczącą praktycznych aspektów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Czas trwania:

Osiem 3-godzinnych zajęć on-line zrealizowanych w terminie od 10 kwietnia do 29 maja 2021 roku.

Koszt udziału:

 • do 15 marca – 950 zł netto/osoba
 • po 15 marca – 1200 zł netto/osoba

Forma płatności: przedpłata

Zapewniamy:

 • dostęp do spotkań „na żywo” zgodnie z poniższym harmonogramem zajęć,
 • udział w dyskusjach i sesjach Q&A,
 • dostęp do wszelkich materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej udostępnionych przez prowadzących,
 • dostęp do nagrań zajęć przez okres trwania danej edycji Akademii,
 • indywidualne konsultacje z prowadzącymi,
 • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych przez laboratoryjnie.pl,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • dyplom ukończenia Akademii.

Dodatkowe informacje:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 606 621 117

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

Zakres zajęć:

 1. Narzędzia marketingowe w laboratorium
  1. Laboratorium oczami Klienta
  2. Przegląd zapytań, ofert i umów jako narzędzie marketingowe
  3. Sprzedawanie to pomaganie
  4. Profesjonalna obsługa Klienta
  5. Przykłady strategii marketingowych
 2. Zarządzanie kompetencjami w świetle wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  1. Laboratorium – organizacja, struktura i zadania
  2. Odpowiedzialność kierownictwa
  3. Wymagania, kwalifikacje i kompetencje
  4. Hierarchia i komunikacja
  5. Zarządzanie poprzez cele i ocena pracy
 3. Przegląd zarządzania w praktyce
  1. Przegląd zarządzania w ujęciu PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  2. Planowanie przeglądu zarządzania
  3. Stopień zaangażowania personelu
  4. Realizacja przeglądu zarządzania
  5. Raport i działania wynikowe
 4. Zarządzanie zapytaniami, ofertami i umowami w świetle wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  1. Poufność i bezstronność
  2. Procedura postępowania w kontaktach z Klientem
  3. Zapytanie, oferta i umowa na badania
  4. Procedura postępowania w kontaktach z Dostawcami zewnętrznymi
  5. Specyfikacja zamówienia i kryteria oceny dostawców
  6. Reklamacje i skargi
 5. Zarządzanie wyposażeniem
  1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentów PCA w zakresie spójności pomiarowej i nadzoru nad wyposażeniem stosowanym w laboratorium
  2. Wzorcowanie, sprawdzanie i adiustacja wyposażenia pomiarowego, ustalanie harmonogramów wzorcowań i sprawdzeń
  3. Cel nadzorowania wyposażenia, wzorców i materiałów odniesienia
  4. Analiza i ocena świadectw wzorcowania
  5. Dokumentacja
 6. Zarządzanie zmianą
  1. Definicje i cele sprawowania kontroli nad wprowadzaniem zmian
  2. Zarządzanie zmianami a kontrola zmian
  3. Proces zmiany
  4. Punkty krytyczne i dokumentowane zmian
 7. Zarządzanie informacjami i dokumentacją
  1. Poufność i bezstronność
  2. Dobra praktyka dokumentacyjna
  3. Procedura nadzoru nad dokumentacją
  4. Prace niezgodne z wymaganiami
 8. Optymalizacja laboratorium i zarządzanie wydajnością
  1. Użyteczny system zarządzania
  2. Wskaźniki wydajności
  3. „Wąskie gardła” i optymalizacja procesów

Harmonogram zajęć

Temat spotkania Termin, godziny Prowadząca/y
Narzędzia marketingowe w laboratorium 10.04,
10:00 – 13:00
Krzysztof Wołowiec
Zarządzanie kompetencjami w świetle wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 17.04,
10:00 – 13:00
Monika Partyka
Przegląd zarządzania w praktyce 24.04,
10:00 – 13:00
Krzysztof Wołowiec
Zarządzanie zapytaniami, ofertami i umowami w świetle wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 08.05,
10:00 – 13:00
Monika Partyka
Zarządzanie wyposażeniem 15.05,
10:00 – 13:00
Monika Partyka
Zarządzanie zmianą 22.05,
10:00 – 13:00
Monika Partyka
Zarządzanie informacjami i dokumentacją 29.05,
10:00 – 13:00
Monika Partyka
Optymalizacja laboratorium i zarządzanie wydajnością 29.05,
13:30 – 16:00
Krzysztof Wołowiec

Prowadzący:

dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

mgr Krzysztof Wołowiec – specjalista z zakresu chemii i ochrony środowiska z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i rozwijaniu akredytowanego laboratorium badawczego oraz akredytowanego organizatora badań biegłości.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do Edycji 2!