Zapraszamy do naszej Akademii Profesjonalisty w ramach, której udostępniamy specjalistyczne kursy dotyczące działalności laboratoryjnej. Kursy mają postać szeregu zajęć prowadzonych przez ekspertów a ukończenie Akademii potwierdzone jest dyplomem.

2 października rozpoczynamy drugą edycję, pt.:

Profesjonalny personel – profesjonalne laboratorium

dotyczącą praktycznych aspektów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Czas trwania:

Dziesięć 3-godzinnych zajęć on-line zrealizowanych w terminie od 2 października do 11 grudnia 2021 roku.

Koszt udziału:

    do 15 września – 1150 zł netto/osoba

    po 15 września – 1400 zł netto/osoba

Forma płatności: przedpłata

Sposób zgłoszenia udziału:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Akademii
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (pdf) i wyślij go na adres [email protected] lub skorzystaj z formularza elektronicznego na dole strony.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin Akademii
 2. Formularz zgłoszeniowy (pdf)
 3. Formularz zgłoszeniowy (docx)
 4. Wzór zwolnienia z VAT

Zapewniamy:

 • dostęp do spotkań „na żywo” zgodnie z poniższym harmonogramem zajęć,
 • udział w dyskusjach i sesjach Q&A,
 • dostęp do wszelkich materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej udostępnionych przez prowadzących,
 • dostęp do nagrań zajęć przez okres trwania danej edycji Akademii,
 • indywidualne konsultacje z prowadzącymi,
 • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych przez laboratoryjnie.pl,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • dyplom ukończenia Akademii.

Dodatkowe informacje:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 606 621 117

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

Zakres zajęć:

 1. Narzędzia marketingowe w laboratorium
  1. Laboratorium oczami Klienta
  2. Przegląd zapytań, ofert i umów jako narzędzie marketingowe
  3. Sprzedawanie to pomaganie
  4. Profesjonalna obsługa Klienta
  5. Przykłady strategii marketingowych
 1. Zarządzanie kompetencjami w świetle wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  1. Laboratorium – organizacja, struktura i zadania
  2. Odpowiedzialność kierownictwa
  3. Wymagania, kwalifikacje i kompetencje
  4. Hierarchia i komunikacja
  5. Zarządzanie poprzez cele i ocena pracy
 1. Przegląd zarządzania w praktyce
  1. Przegląd zarządzania w ujęciu PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  2. Planowanie przeglądu zarządzania
  3. Stopień zaangażowania personelu
  4. Realizacja przeglądu zarządzania
  5. Raport i działania wynikowe
  6. Przykłady strategii marketingowych
 1. Zarządzanie ryzykiem w laboratorium
  1. Podejście oparte na ryzyku
  2. Obszary ryzyka w laboratorium
  3. Wybrane metody analizy i oceny ryzyka
  4. Dokumentowanie ryzyk
 1. Zarządzanie zapytaniami, ofertami i umowami w świetle wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  1. Poufność i bezstronność
  2. Procedura postępowania w kontaktach z Klientem
  3. Zapytanie, oferta i umowa na badania
  4. Procedura postępowania w kontaktach z Dostawcami zewnętrznymi
  5. Specyfikacja zamówienia i kryteria oceny dostawców
  6. Reklamacje i skargi
 1. Zarządzanie jakością wyników analiz
  1. Ustalenia z Klientem na etapie przeglądu zapytań ofert i umów, sposób prowadzenia zapisów
  2. Potwierdzanie ważności wyników
  3. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
  4. Proces stwierdzenia zgodności z wymaganiami w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, dokumentu ILAC-G8:09/2019 oraz ISO/IEC Guide 98-4
  5. Wybór odpowiedniej zasady podejmowania decyzji
 1. Zarządzanie wyposażeniem
  1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentów PCA w zakresie spójności pomiarowej i nadzoru nad wyposażeniem stosowanym w laboratorium
  2. Wzorcowanie, sprawdzanie i adiustacja wyposażenia pomiarowego, ustalanie harmonogramów wzorcowań i sprawdzeń
  3. Cel nadzorowania wyposażenia, wzorców i materiałów odniesienia
  4. Analiza i ocena świadectw wzorcowania
  5. Dokumentacja
 1. Zarządzanie zmianą w laboratorium
  1. Definicje i cele sprawowania kontroli nad wprowadzaniem zmian
  2. Zarządzanie zmianami a kontrola zmian
  3. Proces zmiany
  4. Punkty krytyczne i dokumentowane zmian
 1. Zarządzanie informacjami i dokumentacją w laboratorium
  1. Poufność i bezstronność
  2. Dobra praktyka dokumentacyjna
  3. Procedura nadzoru nad dokumentacją
  4. Prace niezgodne z wymaganiami
 1. Optymalizacja laboratorium i zarządzanie wydajnością
  1. Użyteczny system zarządzania
  2. Wskaźniki wydajności
  3. „Wąskie gardła” i optymalizacja procesów

 

Temat spotkania Termin, godziny Prowadzący
Narzędzia marketingowe w laboratorium 02.10.2021,

10:30 – 13:30

Krzysztof Wołowiec
Zarzadzanie kompetencjami w świetle wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 09.10.2021,

10:30 – 13:30

Monika Partyka
Przegląd zarządzania w praktyce 16.10.2021,

10:30 – 13:30

Krzysztof Wołowiec
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium 23.10.2021,

10:30 – 13:30

Monika Partyka
Zarządzanie zapytaniami, ofertami i umowami w świetle wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 06.11.2021,

10:30 – 13:30

Monika Partyka
Zarządzanie jakością wyników analiz 20.11.2021,

10:30 – 13:30

Monika Partyka
Zarządzanie wyposażeniem 27.11.2021,

10:30 – 13:30

Monika Partyka
Zarządzanie zmianą w laboratorium 04.12.2021,

10:30 – 13:30

Monika Partyka
Zarządzanie informacjami i dokumentacją w laboratorium 11.12.2021,

10:30 – 13:30

Monika Partyka
Optymalizacja laboratorium i zarządzanie wydajnością 11.12.2021,

 13:30 – 16:30

Krzysztof Wołowiec

 

Prowadzący:

dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

mgr Krzysztof Wołowiec – specjalista z zakresu chemii i ochrony środowiska z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i rozwijaniu akredytowanego laboratorium badawczego oraz akredytowanego organizatora badań biegłości.