AUDYT WEWNĘTRZNY W KOMPETENTNYM LABORATORIUM

Termin szkolenia: 5 listopada 2021 r. 

Miejsce szkolenia: webinar on-line (8 godzin ) 

Cena szkolenia:  390 zł netto/osoba

Maksymalna liczba uczestników:  25 osób

 

Zakres szkolenia:
Szkolenie obejmuje omówienie zasad przeprowadzenia audytu wewnętrznego opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018-08. Na tym szkoleniu dowiesz się m.in.:

  • jakie są obowiązki dotyczące audytów wewnętrznych narzuca na laboratoria norma PN-EN ISO/IEC 17025,
  • jak i dlaczego należy korzystać z normy PN-EN ISO 19011,
  • jak przeprowadzić audyt wewnętrzny w laboratorium,
  • co powinien zawierać harmonogram audytów i raport z audytu.

W trakcie szkolenia przewidziany jest czas na dyskusję w formie rozmowy audio/wideo/czatu.

To szkolenie jest odpowiednie dla:

  • personelu laboratoriów akredytowanych oraz zamierzających wdrożyć system w oparciu o normę ISO 17025,
  • audytorów wewnętrznych systemu ISO 17025,
  • kandydatów na audytorów w laboratoriach,
  • audytorów wewnętrznych w laboratoriach, które nie mają potwierdzenia swoich kompetencji przez stronę trzecią, a jedynie same deklarują spełnienie wymagań normy 17025 i chcą zapewnić dowody potwierdzające ich samodeklarację.
  • audytorów, którzy zamierzają audytować u swoich dostawców usług spełnienie wymagań stawianych przez ich laboratoria (które będąc zleceniodawcami, stają się odpowiedzialni nie tylko za wyniki dostarczane przez siebie, ale także przez swoich dostawców).

Uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną zaświadczenie o uczestnictwie zawierające program webinarium oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenie nie będzie rejestrowane. Informujemy również Uczestników, że nie wyrażamy zgody na nagrywanie spotkania w jakikolwiek sposób oraz na powielanie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów.

Wykładowca: Ryszard Malesa

Użytkownik musi zapewnić:
Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

Obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 05 listopada 2021, 8:00 – 16:00

Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 390 zł netto/osoba

Jak się zgłosić: Formularz zgłoszeniowy online lub formularz tradycyjny

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online:

Nie znaleziono żadnych pól.