BDO – NOWE OBOWIĄZKI REJESTRACJI, EWIDENCJI, TRANSPORTU I SPRAWOZDAWCZOŚCI DLA PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA

Termin szkolenia: 6 października 2021 r. 

Miejsce szkolenia: webinar on-line (6 godzin ) 

Cena szkolenia:  400 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Program szkolenia stanowi wykładnię wiedzy na temat działalności elektronicznej bazy odpadowej BDO. Na szkoleniu zostaną omówione poszczególne moduły bazy z uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych działów. Uczestnicy dowiedzą się, czy zakres prowadzonej przez nich działalności wymusza rejestrację do BDO czy też podlegają zwolnieniu z rejestracji i ewidencji odpadowej. Podczas prezentacji prelegent przejdzie do praktycznych ćwiczeń pracy w elektronicznej bazie BDO tzw. „pracy na żywym organizmie”. Uczestnicy będą mogli obserwować poszczególne etapy tworzenia Karty Przekazania Odpadów oraz Karty Ewidencji Odpadów. Zostanie przedstawiony przykład karty „odrzuconej” i dokonanie korekty takiej karty. Wygenerowany zostanie z BDO dokument dla Transportującego odpady tzw. „Potwierdzenie wygenerowane” w razie kontroli na drodze.

Program szkolenia:

  1. Rejestr podmiotów w BDO:
  • Omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
  • Podmioty zobowiązane/zwolnione do wpisu w BDO.
  • Rejestracja podmiotu z urzędu/aktualizacja wpisu wynikająca z innych obowiązków podmiotu.
  • Wpis do rejestru ze względu na kilka rodzajów działalności – jakie działy wypełnić.
  • Wniosek rejestrowy – składany elektronicznie wyłącznie poprzez BDO.
  • Numer rejestrowy – zasady nadania, na jakich dokumentach stosować, kto zwolniony.
  • Wniosek aktualizacyjny – w jakich przypadkach, jak wypełnić formularz.
  • Wykreślenie z rejestru – kiedy na wniosek, a kiedy z urzędu.
  • Opłata rejestrowa/roczna – kto podlega/kto zwolniony; terminy wnoszenia opłat.
   1. Elektroniczna ewidencja odpadów:
   • Obowiązek prowadzenia ewidencji/zwolnienia.
   • Logowanie do systemu BDO – z wykorzystaniem profilu zaufanego dla użytkownika głównego.
   • Użytkownicy systemu BDO: użytkownik główny/podrzędny; omówienie kompetencji; dodawanie kolejnych użytkowników.
   • Przypisanie użytkownika głównego/podrzędnego do podmiotu.
   • Wprowadzanie nowych miejsc prowadzenia działalności.
   • Omówienie ról podmiotów: przekazujący/transportujący/przyjmujący.
   • Przekazywanie odpadów – wystawienie przykładowej Karty Przekazania Odpadów.
   • Statusy Karty Przekazania Odpadów: Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu.
   • Jak wypełnić KPO ze względu na masę odpadów/rodzaj transportu/godzinę odbioru.
   • Potwierdzenie wygenerowane dla Transportującego – dokument potwierdzający odbiór odpadów od podmiotu dla kierowcy na drodze w razie kontroli.
   • Potwierdzenie/odrzucenie KPO przez Przyjmującego – powód odrzucenia.
   • Korekta KPO odrzuconej/czas na korektę.
   • Karta Planowana – możliwość zaplanowania 30 dni przed faktycznym odbiorem.
   • Karta Wycofana – kiedy można wycofać kartę zatwierdzoną/jakie są skutki dla ewidencji.
   • Sporządzenie przykładowej Karty Ewidencji Odpadów. Powiązanie KPO i KEO.
   • Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług – w jaki sposób ewidencjonować w BDO.
   • Obowiązek sporządzania Karty Ewidencji Odpadów dla podmiotów odbierających odpady od osób fizycznych lub podmiotów zwolnionych z wpisu do BDO.
   • Przekazywanie odpadów z firmy osobom fizycznym – w jaki sposób ewidencjonować w BDO?
   • Przewożenie odpadów z jednej lokalizacji firmy do drugiej lokalizacji tej samej firmy – zasady wystawienia KPO.
   • Różnice między KPOK w trybie odbioru, a w trybie przekazania.
       1. Sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami:
       • Sprawozdawczość za 2021 r. w BDO.
       • Zbiorcze zestawienie danych- krok po kroku.
       • Opłata recyklingowa – zasady wnoszenia opłat.
       1. Warsztat praktycznej obsługi bazy BDO:
       • Zasady logowania do systemu BDO.
       • Tworzenie profilu zaufanego dla użytkownika głównego.
       • Ustanowienia użytkowników systemu BDO: użytkownik główny/podrzędny.
       • Przypisanie użytkownika głównego/podrzędnego do podmiotu.
       • Tworzenie nowych miejsc prowadzenia działalności.
       • Wystawienie przykładowej Karty Przekazania Odpadów.
       • Potwierdzenie wygenerowane dla Transportującego Odpady – obowiązkowy dokument na drogę dla kierującego.
       • Korekta KPO odrzuconej/powód odrzucenia/czas na korektę.
       • Karta Wycofana – jak można wycofać kartę zatwierdzoną?
       • Sporządzenie przykładowej Karty Ewidencji Odpadów.
       • Przykład sporządzenia ewidencji dla odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług.
       • Realizacja sporządzenia ewidencji dla podmiotów odbierających odpady od osób fizycznych lub podmiotów zwolnionych z wpisu do BDO.
       • Konstrukcja KPO w przypadku przewożenia odpadów z jednej lokalizacji firmy do drugiej lokalizacji tej samej firmy.

          Wykładowca: 

          Zofia Klaszyńska – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony expert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisja gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz: KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska.

          Prowadząc własną firmę konsultingową na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

          Użytkownik musi zapewnić:

          Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

          Cena szkolenia obejmuje:

          Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, udział w dyskusji.

          Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

          W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o kontakt na adres: [email protected]

          W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia zastrzegamy sobie możliwość naliczenia 100% kosztów udziału. Dopuszczamy możliwość bezpłatnej zmiany uczestnika w dowolnym terminie. Więcej szczegółów dostępnych jest w Regulaminie szkoleń.

          Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

          • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej (rekomendowane) lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

          Do pobrania:

          Płatność za szkolenie:
          Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

          Dodatkowe informacje:

          W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

          Kamila – tel.: 606 621 117

          Krzysztof – tel.: 500 074 479

          obsługa szkoleń: [email protected]

          W skrócie:

          Kiedy: 6 października 2021, 9:00 – 15:00

          Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

          Cena: 400 zł netto/osoba

          Jak się zgłosić? Formularz zgłoszeniowy online

          Organizator: Laboratoryjnie.pl

           

          Formularz online:

          Nie znaleziono żadnych pól.