Centrum Badawczo-Rozwojowe powstało w ramach działalności spółki EGM w 2021 r.

Stworzenie własnego działu B+R umożliwiło realizację celu, jakim jest rozwój i promowanie własnych rozwiązań produktowych. Działalność Centrum opiera się na prowadzeniu samodzielnie i we współpracy z sektorem nauki prac badawczych w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych. Prace te pozwolą zaoferować produkty o znacząco ulepszonych charakterystykach oraz wdrożyć rozwiązania technologiczne służące poprawie m.in. aspektów wydajnościowych, środowiskowych i ekologicznych.

Zakres działalności naszego centrum obejmuje kompleksowe badania z obszaru analiz  strukturalnych, składu chemicznego, granulometrii, barwy, preparatyki i wiele innych. Oferta usług badawczych kierowana jest do wszystkich gałęzi przemysłu, ze szczególnym  uwzględnieniem branży chemii budowlanej, producentów pasz i nawozów, producentów kruszyw i  drobnoziarnistych produktów mineralnych, producentów tworzyw sztucznych i innych.

Nowoczesne technologie badawcze

W ramach działalności Centrum oferujemy szeroki zakres usług badawczych dla wielu gałęzi przemysłu m. in.

  • przemysłu surowców mineralnych,
  • chemii budowlanej,
  • szklarskiego,
  • spożywczego czy rolniczego.

Zakres usług obejmuje m.in.:

Wykwalifikowany personel gwarantuje jakość i rzetelność wykonanych prac, a nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie merytoryczne i praktyczne na wszystkich etapach zleconych projektów.

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: [email protected]

Telefon: +48 41 375 71 12