O CENWIS

Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Politechniki Świętokrzyskiej CENWIS od początku istnienia wspiera przedsiębiorców w tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Centrum powstało w ramach realizacji Projektu pn. „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020.

CENWIS to 14 nowoczesnych laboratoriów działających w czterech obszarach kluczowych dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki:

 • przemysł 4.0
 • zrównoważone budownictwo
 • transformacja energetyczna
 • transformacja cyfrowa.

W ramach powyższych dziedzin prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe, udostępniamy infrastrukturę i aparaturę badawczą oraz zapewniamy wsparcie ekspertów na każdym etapie realizacji prac.

Przykładowe usługi dla przedsiębiorców:

Przemysł 4.0

 • projektowanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych
 • badania tomograficzne materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych
 • badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów
 • modelowanie symulacyjne procesów produkcyjnych
 • projektowanie CAD/CAM/CAE
 • prototypowanie maszyn i urządzeń.

Zrównoważone budownictwo

 • badania strukturalne materiałów budowlano-drogowych
 • optymalizacja składu materiałów drogowych
 • projektowanie i diagnostyka drogowych materiałów budowlanych
 • badania wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych
 • monitorowanie stanu technicznego konstrukcji inżynierskich i budowlanych metodą emisji akustycznej
 • monitoring i diagnostyka obiektów budowlanych i inżynierskich.

Transformacja energetyczna

 • określanie potencjału energetycznego i wydajności biogazowej biomasy odpadowej
 • analiza jakościowa wód, ścieków i wyciągów wodnych
 • badanie układów mikroelektrowni wodnych
 • badanie wydajności instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • badanie odzieży z zastosowaniem manekina termicznego
 • badanie termowizyjne modułów fotowoltaicznych
 • modelowanie mikrosieci elektroenergetycznych.

Transformacja cyfrowa

 • opracowywanie modeli chmur obliczeniowych
 • projektowanie innowacyjnych systemów IT
 • wizualizacja i modelowanie obiektów 3D w przestrzeni wirtualnej VR
 • projektowanie systemów wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną (AR) i mieszaną (MR)
 • testowanie nowych rozwiązań wdrażanych w systemach call/contact center
 • testowanie elementów IoT.

Oferujemy również usługi doradcze, szkolenia, a także inne usługi dostosowane do potrzeb klienta.

Zapraszamy do kontaktu.

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej

tel.: 41 34 24 471

tel.: 512 970 189

E-mail: [email protected]

Dyrektor Centrum Naukowo-Wdrożeniowego CENWIS

dr hab. inż. Przemysław Buczyński prof. PŚk

tel.: 509 470 553