„Shim-Pol A.M. Borzymowski”

Od 1986 roku dostarczamy szerokie spektrum urządzeń i akcesoriów z obszaru chromatografii, spektrometrii mas, spektroskopii, optyki, a także bioanalizatory, zaawansowane analizatory powierzchni, maszyny wytrzymałościowe i zmęczeniowe (statyczne i dynamiczne). Oferujemy swoim Klientom wsparcie we wdrażaniu i optymalizacji metod chromatograficznych oraz organizujemy liczne szkolenia i seminaria.

 Nasza oferta obejmuje:

Chromatografy cieczowe
Chromatografy gazow
e
Chromatografy flash

Kolumny chromatograficzne

Akcesoria chromatograficzne

Aparaturę do przygotowania próbek

Akcesoria do przygotowania próbek

Spektrometry mas

Spektrofotometry i spektroskop
y
Analizatory węgla organicznego

Analizatory powierzchni

Maszyny wytrzymałościowe (niszczące i nieniszczące)

Wagi analityczne i techniczne

Aparaturę do analizy
i syntezy biocząsteczek
Analizatory wielkości cząstek

Ekstraktory nadkrytyczn
e

Dodatkowe usługi:

  • Wsparcie techniczne i aplikacyjne
  • Personalizowanie szkolenia grupowe i indywidualne
  • Cykliczne szkolenia w ramach Akademii Chemii Analitycznej
  • Warsztaty z oprogramowaniem
  • Szkolenia i testy w naszych laboratoriach (Kraków, Poznań, Warszawa)

„SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna

Siedziba firmy:
ul. Kochanowskiego 49A, 01-864 Warszawa

Telefon: +48 22 72 27 048

E-mail: [email protected]

Adres rejestrowy:
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Nasi partnerzy:
Shimadzu Corporation, Kratos Analytical Ltd, Biotage, Dr. Maisch HPLC GmbH, BEKOlut GmbH & Co. KG,
Chromservis s.r.o., Antec Scientific, Supercritical Fluid Technologies, Dynamic Extractions Ltd, Peak Scientific Instruments, PIKE Technologies, Specac Ltd.

 

Nasze zdjęcia: