NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN EN ISO/IEC 17025:2018-02

Termin szkolenia: 1 października 2021 r. 

Miejsce szkolenia: webinar on-line (6 godzin ) 

Cena szkolenia:  340 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie spójności pomiarowej i nadzoru nad wyposażeniem stosowanym w laboratorium.
Na tym szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • jakie są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentów PCA w zakresie spójności pomiarowej i nadzoru nad wyposażeniem stosowanym w laboratorium,
 • jak prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym,
 • jak ustalić harmonogram wzorcowań i sprawdzeń,
 • jak analizować i oceniać świadectwa wzorcowania.

Poza tym:

 • poznasz „z życia wzięte” przykłady,
 • dostaniesz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Harmonogram szkolenia: 1 października godz. 9:00 – 15:00

 1. Podstawowe definicje dotyczące pomiaru i metrologii, system metrologiczny oraz historia pomiarów
 2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentów PCA w zakresie spójności pomiarowej i nadzoru nad wyposażeniem stosowanym w laboratorium
 3. Wzorcowanie, sprawdzanie i adiustacja wyposażenia pomiarowego, ustalanie harmonogramów wzorcowań i sprawdzeń
 4. Cel nadzorowania wyposażenia, wzorców i materiałów odniesienia
 5. Analiza i ocena świadectw wzorcowania
 6. Dokumentacja i nadzorowanie wyposażenia, wzorców i materiałów odniesienia
 7. Podsumowanie i zakończenie

Wykładowca:

dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

Użytkownik musi zapewnić:
Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 606 621 117

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 1 października 2021, 9:00 – 15:00

Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 340 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online:

Nie znaleziono żadnych pól.