OPTYMALIZACJA LABORATORIUM I ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ

Termin szkolenia: 11 grudnia 2021 r. 13:30 – 16:30

Miejsce szkolenia: webinar on-line (3 godziny) 

Cena szkolenia:  200 zł netto

Zakres szkolenia:
Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom funkcjonowania laboratorium badawczego i wzorcującego. Omawiana tematyka dotyczyć będzie dostosowania obowiązujących w laboratorium procesów i procedur do codziennych realiów. Pokazane zostaną przykłady wskaźników wydajności laboratorium oraz sposoby ich wykorzystania do optymalizacji funkcjonowania jednostki.

Harmonogram:

    1. Użyteczny system zarządzania
    2. Wskaźniki wydajności
    3. „Wąskie gardła” i optymalizacja procesów

Wykładowca:
mgr Krzysztof Wołowiec – specjalista z zakresu chemii i ochrony środowiska z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i rozwijaniu akredytowanego laboratorium badawczego oraz akredytowanego organizatora badań biegłości.

Cena szkolenia obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, udział w dyskusji.

Użytkownik musi zapewnić:
Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu zgłoszenia elektronicznym: Formularz elektroniczny poniżej

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.
Kamila – tel.: 888 090 678
Krzysztof – tel.: 500 074 479
obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 11 grudnia 2021, 13:30 – 16:30

Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 200 zł netto

Jak sie zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online:

Nie znaleziono żadnych pól.