TECHNIKI ELEKTROMIGRACYJNE – PRZEGLĄD

Termin szkolenia: 3 października 2023 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (5 godz.) 

Cena szkolenia:  420 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Szkolenie skupia się na zapoznaniu uczestników z różnymi technikami elektromigracyjnymi, koncentrując się na elektrochromatografii kapilarnej (CEC), elektroforezie w układach niewodnych oraz metodach wzbogacania analitów w kapilarach.

Program szkolenia: 3 października godz. 9:00 – 14:00

Cz. 1. ELEKTROCHROMATOGRAFIA KAPILARNA

 1. Podstawy teoretyczne
 2. Aparatura do CEC
 3. Problem powstania pęcherzy gazu
 4. Przeprowadzenie rozdzielania CEC
 5. Kolumny do CEC, materiał na kolumny
 6. Kolumny pakowane, kolumny bezspiekowe, kolumny monolityczne
 7. Złoża monolityczne polimerowe
 8. Złoża monolityczne krzemionkowe
 9. Złoża monolityczne organiczno-nieorganiczne (PSG) Kolumny otwarte 
 10. Miejsce CEC we współczesnych technikach separacyjnych

Cz. 2. ELEKTROFOREZA W UKŁADACH NIEWODNYCH

 1. Stosowane rozpuszczalniki
 2. Rozdzielanie w kapilarach o większych średnicach
 3. Rozdzielanie dużych cząsteczek nierozpuszczalnych w wodzie
 4. Rozdzielanie związków nie obdarzonych ładunkiem
 5. Rozdzielanie związków optycznie czynnych

Cz. 3. METODY WZBOGACANIA ANALITÓW W KAPILARZE

 1. Zatężanie analitów w kapilarnej elektroforezie strefowej
 2. Spiętrzanie ze wzmocnieniem pola
 3. Spiętrzanie na drodze wprowadzania próbki ze wzmocnieniem pola
 4. Spiętrzanie z dużą strefą próbki
 5. Spiętrzanie ze wzmocnieniem pola na drodze manipulacji pH
 6. Spiętrzanie według mechanizmu przejściowej izotachoforezy
 7. Spiętrzanie według mechanizmu pseudo przejściowej izotachoforezy
 8. Spiętrzanie na drodze dynamicznego skrzyżowania pH
 9. Zatężanie poprzez przeciwprądowe gradientowe ogniskowanie
 10. Zatężanie próbki w micelarnej elektrokinetycznej chromatografii
 11. Spiętrzanie ze wzmocnieniem pola
 12. Zmiatanie
 13. Spiętrzanie z wysokim stężeniem soli
 14. Elektrokinetyczne wprowadzanie próbki
 15. Spiętrzanie na drodze wprowadzania próbki ze wzmocnieniem pola

Wykładowca:

dr hab. Ewa Kłodzińska – Profesor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, biegła sądowa z zakresu badań chemicznych i kryminalistycznych, członek Rady Naukowej Fundacji Świętego Łazarza, specjalistka z zakresu metod chromatograficznych.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 3 października 2023, 09:00 – 14:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 420 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: