Published on :

Pierwsza połowa kwietnia przyniosła niezwykle ciekawe wydarzenie w obszarze działalności laboratoryjnej. W dniach 10-12.04.2024 w Kielcach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja, organizowana przez Laboratoryjnie.pl, której motywem przewodnim było skuteczne zarządzanie laboratorium. Patronat Honorowy nad konferencją objęło Polskie Centrum Akredytacji oraz Główny Urząd Miar. Partnerem strategicznym wydarzenia zostało PGNiG Grupa Orlen.

Konferencja „Skuteczne zarządzanie laboratorium”

Konferencja skupiła prawie 100 uczestników, a każdy dzień koncentrował się na innym zagadnieniu.  Pierwszy rozpoczęła dyskusja (chwilami dość burzliwa), związana z wyzwaniami współczesnych laboratoriów badawczych i wzorcujących, dotyczącymi ekologii w laboratorium (M. Partyka), możliwościami współpracy ze Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (A. Hantz), zastosowania i wykorzystania filozofii lean we współczesnych laboratoriach (A. Marcinkowska) oraz tematyki spójności i niepewności pomiarowej (A. Klimowicz). Była również okazja udziału w konkursie z nagrodami, dotyczącym wyzwań związanych z gazami analitycznymi, a zorganizowanym przez Air Products Sp. z o.o.

Konferencja „Skuteczne zarządzanie laboratorium”

Kolejny dzień – pod hasłem zarządzania – skupiał uwagę uczestników wokół tematów i narzędzi związanych z budowaniem jakości i efektywności, trudnymi sytuacjami w laboratorium (T. Gorewoda), szczegółami lean management w praktyce laboratoryjnej (J. Król) oraz wiarygodnoścą wyników (P. Jedziniak), zasadami BHP (J. Niedźwiedzka), integracją wymagań normy ISO 17025 oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania (E. Bętkowska) i zarządzaniem wyposażeniem (A. Hantz). Można było poznać różne aspekty związane z zarządzaniem laboratorium – nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale również praktycznym, a twórcze rozmowy prowadzone były również w kuluarach. W ciągu dnia była także możliwość uczestnictwa w prezentacjach Strategicznego Partnera Konferencji, którym było PGNiG Grupa Orlen oraz podmiotów prezentujących swoją ofertę – EGM S.A. Centrum Badawczo-Rozwojowe i FOSS Polska. Poza wymienionymi powyżej – swoje stoiska przygotowali również: Siemens Healthineers, Podkarpackie Centrum Innowacji i firma Syl-Chem. Dzięki temu kuluarowe dyskusje miały wymiar bardzo praktyczny, a bezpośredni kontakt sprzyjał negocjacjom, wyjaśnieniom i ustaleniom.

Konferencja „Skuteczne zarządzanie laboratorium”
W ostatnim dniu konferencji – pod hasłem finansów – przedstawione były możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na projekty B+R (A. Kaźmierczak) oraz włączenia się w działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzenia (jako pierwsza grupa zorganizowana) Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.
Konferencja umożliwiła – oprócz realnego podniesienia kompetencji uczestników – również nawiązanie nowych kontaktów oraz osobiste spotkania z dawno nie widzianymi znajomymi z szeroko pojętego świata laboratoriów, a także pokazała, że laboratoria, niezależnie od tego, co jest ich podstawową działalnością stykają się z podobnymi problemami i wyzwaniami. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejną edycję, więc – do zobaczenia za rok!

Monika Partyka