Published on :

Wymagania aktualnego rozporządzenia w zakresie pobierania i metod badań wody do spożycia,

Pobieranie próbek wody z kranu, wody z pływalni, wody powierzchniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007

Dokumentowanie procesu – protokół pobierania próbek wody elementy niezbędne

Referencyjne metody badań mikrobiologicznych wody – schematy procesów

Przygotowanie i kontrola materiałów do poboru próbek wody

Ocena filtrów membranowych w powiązaniu z kontrolą pożywek mikrobiologicznych – wymagania znowelizowanej normy ISO 7704:2023-01

Znaczenie etapu pobierania próbek do badań w analizie mikrobiologicznej wody, niektóre źródła niepewności związanej z pobieraniem próbki.

 

Te zagadnienia omówimy 16 kwietnia w trakcie szkolenia online. Szczegóły i rejestracja tu:

ZASADY POBIERANIA PRÓBEK I METODY BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WODY

 

Sprawdź również:

MONITOROWANIE WAŻNOŚCI WYNIKÓW W ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI NORMY PN EN ISO/IEC 17025

 

Zapraszamy do udziału!

Laboratoryjnie.pl

foto: freepik.com