OCHRONY ŚRODOWISKA W FIRMIE

Termin szkolenia: 15 marca 2022 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (5 godz. ) 

Cena szkolenia:  420 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Tematyka ochrony środowiska stosowana w każdym Przedsiębiorstwie polega przede wszystkim na dostosowaniu do najbardziej aktualnych obowiązków i wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska w obszarach: gospodarki odpadami, emisjami do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej.

Szkolenie usystematyzuje wiedzę uczestników na temat spełniania obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska i pomoże w ich regulacji wewnątrz organizacji.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się czynnie tematem ochrony środowiska w firmie, ale też dla osób początkujących i tych, którzy chcą swoją wiedzę na ten temat pogłębić.

 

Program szkolenia: 15 marca godz. 9:30 – 14:30

WSTĘP:

Wprowadzenie do aktów prawnych regulujących tematykę ochrony środowiska w firmie.

OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA W FIRMIE:

 1. GOSPODARKA ODPADAMI:
  • Pozwolenie na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów.
  • Zasady klasyfikacji odpadów, charakterystyka odpadów niebezpiecznych.
  • Ewidencji odpadowej w BDO.
  • -Zasady magazynowania odpadów – nowe zasady magazynowania od 01.01.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dania 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,
  • Sprawozdawczość w zakresie wytwarzania, przetwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.
 1. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
  • Obowiązki producentów, importerów, eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach,
  • Zasady ewidencji opakowań.
  • LUCID_ wprowadzanie produktu w opakowaniu na teren Niemiec – ustawa Verpack G.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
  • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis – zasada udzielania.
  • Wprowadzanie toreb foliowych – opłata recyklingowa w BDO.
 1. Wprowadzanie produktów na rynek Polski i zagraniczny:
  • Import produktów na rynek Polski.
  • Producenci produktów (oleje, smary, opony) – zasady ewidencji produktów.
  • Export produktów na zagranicę.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
 1. Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski i zagraniczny:
  • Import sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski.
  • Producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego – obowiązki.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
 1. Wprowadzanie baterii i akumulatorów:
  • Import baterii i akumulatorów na rynek Polski.
  • Rodzaje baterii i akumulatorów,
  • Producent baterii i akumulatorów – obowiązki.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
 1. Wprowadzanie substancji/odpadów niebezpiecznych na rynek Polski:
  • Oznakowanie produktów – zgodnie z Rozporządzeniem REACH i CLP,
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/ organizacja samorządu gospodarczego.
 1. Transport odpadów:
  • Nowe wytyczne dla transportujących odpady.
  • Potwierdzenie Wygenerowane – dokumentacja transportowa w BDO.

 

       II. EMISJE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA:

  • Rodzaje emisji w Przedsiębiorstwie.
  • Zgłoszenie/Pozwolenia na emisje – kiedy wymagane?
  • Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska.
  • Raportowanie w KOBIZE, CRO.

       III. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:

  • Pozwolenie wodno-prawne – zasady udzielania.
  • Sprawozdawczość związana z wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – Wody Polskie/ Zakład Wodociągów

       IV. SANKCJE i KARY

    Wykładowca:

    Zofia Klaszyńska – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony expert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisja gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz: KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska.

    Prowadząc własną firmę konsultingową na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

    Użytkownik musi zapewnić:

    Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

    Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

    • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

    Do pobrania:

    Płatność za szkolenie:

    Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

    Dodatkowe informacje:

    W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

    Kamila – tel.: 888 090 678

    Krzysztof – tel.: 500 074 479

    obsługa szkoleń: [email protected]

    W skrócie:

    Kiedy: 15 marca 2022, 09:30 – 14:30

    Forma: Szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

    Cena: 420 zł netto/osoba

    Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

    Organizator: Laboratoryjnie.pl

     

    Formularz online:

    Nie znaleziono żadnych pól.