SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM. WYMAGANIA. PODSTAWY. OBOWIĄZKI [ONLINE] 

Termin szkolenia: 28 września 2020 r. 8:30 – 14:30  ( ARCHIWALNE )

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (6 godzin)

Cena szkolenia:  320 zł netto

Zakres szkolenia:
Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia systemu zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących, zgodnego z ISO 17025. Przedstawione zostaną podstawy systemu akredytacji. Omówione zostaną wymogi znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz inne wymogi formalne niezbędne do uzyskania akredytacji.

Program szkolenia:

 1. Przywitanie Uczestników.
 2. Prezentacja normy ISO/IEC 17025 – układ, powołania normatywne, stosowane terminy.
 3. Rola akredytacji laboratoriów w systemie wzajemnego uznawania w Polsce i na świecie.
 4. Identyfikacja wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego.
 5. Wymagania ogólne, bezstronność i poufność.
 6. Wymagania dotyczące struktury laboratorium.
 7. Wymagania dotyczące zasobów.
 8. Wymagania dotyczące procesów.
 9. Wymagania dotyczące systemu zarządzania.
 10. Podsumowanie i dyskusja.

Wykładowca:
dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

Cena szkolenia obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, udział w dyskusji.

Użytkownik musi zapewnić:
Urządzenie (komputer, laptop, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach. Pełne wsparcie techniczne dot. szkolenia zawarte jest w cenie.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu zgłoszenia elektronicznym: Formularz elektroniczny poniżej (rekomendowane)
 • przesłanie skanu formularza zgłoszenia na adres: [email protected]

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:
W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o kontakt na adres: [email protected]

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia zastrzegamy sobie możliwość naliczenia 100% kosztów udziału. Dopuszczamy możliwość bezpłatnej zmiany uczestnika w dowolnym terminie. Więcej szczegółów dostępnych jest w Regulaminie szkoleń.

 

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

 

W skrócie:

Kiedy: 28 września 2020, 8:30 – 14:30

Forma: Szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 320zł

Jak sie zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online poniżej lub formularz papierowy

Organizator: Laboratoryjnie.pl

Kontakt z organizatorem: e-mail: [email protected], nr tel.: 500 074 479