WERYFIKACJA I WALIDACJA METOD MIKROBIOLOGICZNYCH W BADANIACH WODY

W OPARCIU O NORMATYWNY DOKUMENT PN-EN ISO 13843

Termin szkolenia: 4 czerwca 2024 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (4 godz.) 

Cena szkolenia:  390 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami normy PN-EN ISO 13843. Zostaną omówione założenia procesu weryfikacji metod mikrobiologicznych w badaniach wody wraz z przedstawieniem praktycznego sposobu obliczenia cech charakterystycznych metody.

W trakcie spotkania w formule on-line uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań, oraz poddawania dyskusji przypadków z własnego doświadczenia. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem.

Program szkolenia: 4 czerwca godz. 9:00 – 13:00

  1. Zakres wymagań dotyczący określania charakterystyk działania ilościowych metod mikrobiologicznych w badaniach wody – walidacja, a weryfikacja metody;
  2. Weryfikacja metody – jakie cechy charakterystyczne należy wyznaczyć w procesie weryfikacji metody, praktyczny sposób obliczenia, ocena uzyskanych wyników;
  3. Obliczanie czułości, specyficzności, sprawności, selektywności, wskaźnika wyników fałszywie pozytywnych i wskaźnika wyników fałszywie negatywnych;
  4. Wyznaczanie powtarzalności i niepewności zliczania kolonii;
  5. Studium przypadku na przykładzie metody posiewu na płytki i filtracji membranowej;
  6. Wykorzystanie danych z weryfikacji metody do oszacowania niepewności pomiarów wg 29201;
  7. Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do obliczeń parametrów weryfikacji metod.

Wykładowca:

dr Joanna Królasik – Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, wody i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 4 czerwca 2024, 09:00 – 13:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 390 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: